KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
#Ouderen in achterstandswijken bewegen minder dan andere ouderen. Een aangepast, wijkgericht programma kan helpen. bit.ly/2msTYIh
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
Er zijn vaak maar kleine aanpassingen nodig om mensen met een lichamelijke beperking aan #sport te laten deelnemen bit.ly/2os3a40
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
Maak de reis naar een #beweegvriendelijke omgeving met deze 10 stappen! bit.ly/2sCtdEL

Kenniscentrum Sport

Met ingang van 1 januari 2016 vormen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS), de twee pilaren van het nieuwe Kenniscentrum Sport. Zij hebben de afgelopen jaren ervaren dat inzet van kennis leidt tot betere interventies, effectievere programma’s en een competenter werkveld. Samen met vele partners willen wij zorgen voor meer impact van sport en bewegen.

Contact