KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
RT @mulierinstituut: Inzet vakleerkrachten en extra uren bewegingsonderwijs vergen additionele investeringen bit.ly/MI27022017 https:…
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
38% van de sporters heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met wangedrag (cijfers 2014) bit.ly/2jwI177
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
Intensieve beweging blijkt het meest waardevol voor fysiek kwetsbare ouderen bit.ly/2ltYb04

Kenniscentrum Sport

Met ingang van 1 januari 2016 vormen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS), de twee pilaren van het nieuwe Kenniscentrum Sport. Zij hebben de afgelopen jaren ervaren dat inzet van kennis leidt tot betere interventies, effectievere programma’s en een competenter werkveld. Samen met vele partners willen wij zorgen voor meer impact van sport en bewegen.

Contact