KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
Sporten vanaf jonge leeftijd verkleint kans op borstkanker met 20-40% en kans op terugval met 40-70% @pinkribbon_NL bit.ly/2lcSnpc
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
Steeds meer sport(vereniging)en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ontwikkelingen de afgelopen 100 jaar: bit.ly/2l45fRN
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
Altijd antwoord: onze kennisbank geeft toegang tot bijna 20.000 publicaties op het gebied van sport en bewegen bit.ly/2ltxlWH

Kenniscentrum Sport

Met ingang van 1 januari 2016 vormen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS), de twee pilaren van het nieuwe Kenniscentrum Sport. Zij hebben de afgelopen jaren ervaren dat inzet van kennis leidt tot betere interventies, effectievere programma’s en een competenter werkveld. Samen met vele partners willen wij zorgen voor meer impact van sport en bewegen.

Contact