KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
Je kunt je inschrijven voor de Lerende Netwerken najaar 2017. Kijk hier voor meer informatie: bit.ly/2t7OXIy
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
Als sportvereniging besparen op de uitgaven: verlaag de energiekosten bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen. bit.ly/2ubUj9e
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
@VSGemeenten, @VNGemeenten en @kcsport organiseren dit najaar regiobijeenkomsten Omgevingswet, Bewegen & Sport. bit.ly/2vF59BU

Kenniscentrum Sport

Met ingang van 1 januari 2016 vormen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS), de twee pilaren van het nieuwe Kenniscentrum Sport. Zij hebben de afgelopen jaren ervaren dat inzet van kennis leidt tot betere interventies, effectievere programma’s en een competenter werkveld. Samen met vele partners willen wij zorgen voor meer impact van sport en bewegen.

Contact