KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
6 tips voor een succesvolle samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen bit.ly/2xj1SvK
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
#Weekvandeeenzaamheid: hoe kun je sport en bewegen inzetten, om sociale kwetsbaarheid tegen te gaan? bit.ly/2nwPcKs
KennisCentrum Sport @Kenniscentrum Sport
De 3 rollen van buurtsportcoaches die samenwerken met eerstelijnszorg: doorverwijzer, organisator of makelaar. bit.ly/2wp85m7

Kenniscentrum Sport

Met ingang van 1 januari 2016 vormen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS), de twee pilaren van het nieuwe Kenniscentrum Sport. Zij hebben de afgelopen jaren ervaren dat inzet van kennis leidt tot betere interventies, effectievere programma’s en een competenter werkveld. Samen met vele partners willen wij zorgen voor meer impact van sport en bewegen.

Contact