Actueel

Actuele berichten

Help sportclubs aan meer vrijwilligers

17 mei 2019

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Maar sportclubs hebben het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op…

Succesvolle lancering tweede Nederlandse Beweegrapport voor kinderen en jongeren

14 mei 2019

Afgelopen maandag 13 mei werden in het Amsterdome de cijfers van het tweede nationale beweegrapport voor kinderen en jongeren gepresenteerd tijdens het door Kenniscentrum Sport georganiseerde kennisevent 'Beweeg het Door'. Het rapport geeft op basis van de best beschikbare gegevens een evidence-informed beoordeling van indicatoren op het gebied van bewegen…

Vakbeurs Sportaccommodaties en Kenniscentrum Sport bundelen krachten

10 mei 2019

Op donderdag 9 mei bezegelden Kenniscentrum Sport en Vakbeurs Sportaccommodaties hun partnership. Met deze samenwerking streven beide partijen ernaar om iedereen die als professional of vrijwilliger, vanuit een gemeente, het bedrijfsleven of een sportclub betrokken is bij sportaccommodaties, te voorzien van toegankelijke en betrouwbare vakkennis. Het partnership werd ondertekend door…

Oproep voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2019

2 mei 2019

ZonMw heeft de subsidieoproep 'Nationale Sportinnovator Prijs 2019 – Van prestatie naar plezier' gepubliceerd. Het doel van de oproep in het kader van het programma Sportinnovator (SPORTINNO) is om (sociale) innovaties te stimuleren die bijdragen aan de overgang van een prestatiecultuur naar een positieve sportcultuur voor de jeugd tot en…

EU Sport Verkiezingsdebat

25 mei 2019

Persuitnodiging Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en Drenthe Beweegt houden op vrijdag 12 april het eerste Europese Sportdebat, in het kader van de Europese verkiezingen in mei. Het debat vindt plaats in Drenthe omdat Drenthe dit jaar European Community of Sport is. Locatie is het Drents Museum in Assen.  De uitvoeringsorganisatie Drenthe…

Vragenlijst Brede inzetbaarheid buurtsportcoaches

9 april 2019

Binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties werken zo’n 5000 buurtsportcoaches verspreid over vrijwel alle gemeenten. Het ‘beroep’ buurtsportcoach is nog relatief jong, maar het heeft al een grote ontwikkeling doorgemaakt. Voor veel buurtsportcoaches geldt dat hun werkzaamheden regelmatig veranderen en/of uitgebreid worden. Dat vraagt wat van jou als professional. Om inzicht…

Handreiking 'Begrijp ik jou' verkrijgbaar

8 april 2019

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties Soms is gedrag in beweegsituaties moeilijk te begrijpen. Dit kan vervelend zijn voor de deelnemer zelf, maar ook verstorend werken voor de beweegactiviteiten. Wat is de beste manier om een bepaalde situatie aan te pakken? Om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen…

Goede begeleiding maakt onbeperkt sporten mogelijk: E-learning traint professionals

8 april 2019

Sport en bewegen draagt voor mensen met een beperking bij aan de kwaliteit van leven. Ze lopen daarbij echter vaak tegen belemmeringen aan, maar met de juiste ondersteuning en begeleiding wordt sport ook voor hen toegankelijk. Samenwerkende organisaties hebben binnen het programma 'Grenzeloos Actief' een e-learning ontwikkeld, die professionals traint…

Internationale inspiratie Keep Youngsters Involved

26 maart 2019

Hoe houd je jongeren betrokken bij hun sport(vereniging)? Die vraag leeft niet alleen in Nederland. Dankzij een gehonoreerde Erasmus+ Sport-bijdrage hebben acht Europese organisaties zich twee jaar lang met dit thema bezig gehouden. De slotconferentie van Keep Youngsters Involved (KYI) is op 14 en 15 maart 2019 in Amsterdam gehouden. …

Bijna 100 sport- en beweeguitdagingen van ouders

7 maart 2019

Via de social media kanalen van Kenniscentrum Sport hebben we ouders opgeroepen om de vragen die bij hen spelen met betrekking tot bewegen van hun kinderen met ons te delen. We hebben in een maand tijd 87 vragen binnengekregen van ouders met kinderen tot 12 jaar. Waar hebben ouders vragen…

Volg buurtsportcoach Marlou tijdens de Week van de Gezonde Jeugd

6 maart 2019

Marlou Rikkert is de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach en Combinatiefunctionaris in 2018. Ze werkt als buurtsportcoach in de kleine gemeente Geertruidenberg voor uiteenlopende doelgroepen, maar haar focus ligt bij kwetsbare groepen en samenwerking met maatschappelijke organisaties. Welke uitdagingen ervaart ze in haar werk en welke tips heeft ze?  Tijdens…

Actief werkbezoek 50PLUS met focus op beweging voor ouderen

11 februari 2019

Tweede Kamerlid Simon Geleijnse, woordvoerder voor VWS voor 50PLUS, heeft vrijdag 8 februari een actief werkbezoek gebracht aan Kenniscentrum Sport en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het centrale thema: meer aandacht voor bewegen van ouderen. Kenniscentrum Sport nodigde Geleijnse - die momenteel de zieke Leonie Sazias vervangt in de Kamer - uit…

Pool met adviseurs voor de begeleiding van sport - en beweeginterventies van start

24 januari 2019

Kenniscentrum Sport valideert sport- en beweegaanbod en onderhoudt de sport- en beweegdatabase waarin ruim 200 erkende interventies staan opgenomen. Vanaf 2019 werken we met een externe adviseurspool voor de begeleiding van sport- en beweeginterventies die werken aan een erkenning voor het niveau van Goed Onderbouwd of hoger. Startbijeenkomst Op 22…

Leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind

22 januari 2019

Plezier in bewegen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor de sport- en beweegdeelname nu, maar ook voor op de langere termijn. Niet alle kinderen leren moeiteloos lopen, zwemmen, gooien of vangen. Ze doen er langer over om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Of het lukt kinderen niet…

Nieuwe tools voor gemeenten via e-magazine ‘Grip op preventie

21 januari 2019

Via het e-magazine ‘Grip op preventie’ krijgen gemeenten toegang tot acht databases met mogelijkheden voor een effectieve lokale aanpak van gezondheidsproblemen. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis onderstreept het belang van een effectieve inzet…

Minisymposium Spelenderwijs bewegen in de kinderopvang

18 december 2018

Op 8 november vond het door Kenniscentrum Sport geïnitieerde minisymposium Spelenderwijs Bewegen in de opvang plaats op de Dag van het Sportonderzoek (DSO). Onderzoekers vanuit Maastricht UMC, Maastricht University en de Hogeschool van Amsterdam presenteerden recent onderzoek naar de jongste doelgroep. Suzanne en Ron van de interventie Beweeg Wijs demonstreerden…

Literatuuroverzicht effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen

18 december 2018

In opdracht van Kenniscentrum Sport is VU Medisch Centrum (VUmc) dit najaar gestart met literatuuronderzoek naar de effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen. De doelstelling van de review is het genereren van een samenvatting van de literatuur over de effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen op de motorische…

Aan de slag met de Gezonde Kinderopvang? Schrijf je in voor de train-de-trainer

17 december 2018

Elk kind verdient een gezonde start! Met de Gezonde Kinderopvang werken kinderopvangorganisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van medewerkers. Schrijf je nu in Schrijf je nu gratis in voor de train-de-trainercursus! De inschrijving is vanaf 17 december 2018 opengesteld voor pedagogisch stafmedewerkers die opgeleid willen…

Inzicht in beweegpatroon van baby's en peuters in Nederland

17 december 2018

Hoeveel bewegen baby’s en peuters in Nederland? Daar weten we eigenlijk maar heel weinig over. In 2019 wordt in de aanvullende module bewegen en ongevallen van de Leefstijlmonitor (CBS in samenwerking met RIVM en VeiligheidNL) navraag gedaan over het beweeggedrag van de 0 t/m 3 jarigen in de Nederlandse bevolking.…

BeterOud breidt uit

10 december 2018

Kenniscentrum Sport, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)  en ActiZ hebben zich aangesloten bij het consortium BeterOud. Vertegenwoordigers van deze organisaties zetten woensdag 28 november hun handtekening onder ‘Samen werken we aan BeterOud’. ‘Uit onderzoek blijkt dat kunst enorm belangrijk is voor ouderen’, licht Ingrid Smit (LKCA) toe. ‘Het…