Actueel

Actuele berichten

In Memoriam Anita Vlasveld

24 september 2018

Tot ons verdriet moeten wij u melden dat onze collega Anita Vlasveld op 20 september jl. op 57-jarige leeftijd onverwacht is overleden na een kortstondig ziekbed. Bijna zestien jaar lang heeft zij als adviseur haar kennis en passie ingezet voor Kenniscentrum Sport (voorheen Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) in…

Meer tijd voor bewegen op school gaat niet ten koste van leerprestaties

24 september 2018

Meer bewegen op school wordt steeds vaker aangeraden om gezondheid, maar ook cognitieve en schoolprestaties van leerlingen te bevorderen. SMART MOVES! heeft afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit verschillende experimenten en een…

Web-app Beweegwijzer beschikbaar

20 september 2018

Tijdens de bijeenkomst van het Techberaad op woensdag 12 september is de web-app 'Beweegwijzer' feestelijk gelanceerd! De Beweegwijzer is een laagdrempelige app die in opdracht van de GGD Regio Utrecht is ontwikkeld met als doel het aantal minuten lichaamsbeweging per week van basisschoolleerlingen in kaart te brengen. Diverse betrokkenen vertelden…

Begrijp ik jou?

19 september 2018

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties Soms is gedrag in beweegsituaties moeilijk te begrijpen. Dit kan vervelend zijn voor de deelnemer zelf, maar ook verstorend werken voor de beweegactiviteiten. Wat is de beste manier om een bepaalde situatie aan te pakken? Om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen…

Jeugd binden en behouden om te sporten

17 september 2018

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Niet meer dan 30% van deze kinderen doen mee in georganiseerde sportactiviteiten. Zij komen minder in aanraking met andere vormen van sport en bewegen. Ook hun ouders sporten niet of minder…

Kenniscentrum Sport geeft een 10 voor belangrijk adviesrapport ‘Plezier in bewegen’

10 september 2018

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Kenniscentrum Sport geeft een 10 voor het gezamenlijke adviesrapport: als waardering én met onze eigen 10 tips…

PA traject voor jongeren met een beperking van start

31 augustus 2018

ZonMw heeft subsidie toegekend aan Special Heroes Nederland. Het doel is om, via het programma “Ik ben P.A.” (Professional Assistant), meer jongeren met een beperking deel te laten nemen aan de maatschappelijke diensttijd. Zo kunnen ook zij maatschappelijk van waarde zijn en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De eerste pilots…

Kenniscentrum Sport zoekt 2 nieuwe leden raad van toezicht

14 augustus 2018

In aanvulling op de expertise van de huidige raad van toezicht leden wordt specifiek gezocht naar kandidaten met een (sport)wetenschappelijke achtergrond en/of een stevige, invloedrijke bestuurlijke achtergrond in het lokale openbaar bestuur, met (kennis van) sport en bewegen als aantoonbare affiniteit en/of ervaring. Marketing-, juridische en financieel-fiscale kennis strekt tot…

Oproep aan UNESCO: meer aandacht voor immateriële waarden van cultuursporten

8 augustus 2018

Oproep aan UNESCO: meer aandacht voor immateriële waarden van cultuursporten European Sports for All Games zijn start voor nieuw elan cultuursporten in Europa Tijdens de sluitingsceremonie van de European Sports for All Games 2018 op 7 augustus 2018 hebben de deelnemers en een aantal andere organisaties een oproep aan UNESCO…

Op ‘kennissafari’ langs Europese sporten op 7 augustus in Heerenveen

3 augustus 2018

Deelnemers doen oproep aan UNESCO: meer aandacht voor immateriële waarde van cultuursporten In Nederland kennen we cultuursporten als kaatsen en fierljeppen, maar welke sporten en spellen is Europa nog meer rijk? En hebben die traditionele sporten nog betekenis of leggen ze het af tegen de olympische sporten? Wordt het niet tijd…

Erkenningstraject interventies: zinvol en meer bekendheid nodig

2 juli 2018

Uit de evaluatie van het erkenningstraject interventies blijkt dat professionals de databanken met erkende interventies zinvol en nuttig vinden. Ze vinden dat het erkenningstraject inzicht biedt in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het…

In Memoriam Monica Wijje

4 juni 2018

Veel te vroeg en onverwacht moeten wij onze lieve collega Monica missen. Bijna 25 jaar lang zette Monica zich in voor de gehandicaptensport. Financiële kracht, nuchter, positief en standvastig. Niet op zoek naar de voorgrond, maar daardoor niet minder aanwezig.   Monica vervulde bij Kenniscentrum Sport de functie van financieel medewerker, en…

Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet

25 mei 2018

De handreiking sport, bewegen en de omgevingswet is een praktisch hulpmiddel voor beleidsmedewerkers van de gemeente om aan de slag te gaan, zodat sport en bewegen de plek binnen de ruimte krijgt die het verdient. Nieuwe wet biedt kansen voor sport en bewegen Met de komst van de Omgevingswet wordt…

De praktijk aan zet bij nieuw sportonderzoek 2018

22 mei 2018

Ede 22 mei 2018. “We willen onderzoeksvragen die beter aansluiten op de praktijk”, dat is het uitgangspunt voor de nieuwe ronde subsidieverlening sportonderzoek komend najaar. “Op de werkconferentie van ZonMw en Kenniscentrum Sport op 15 mei jongstleden waren veertig vertegenwoordigers uit de praktijk aanwezig”, aldus Mark Raijmakers van ZonMw, “dit…

Expertmeeting bezoekersaantallen

12 april 2018

In samenwerking met Kenniscentrum Sport, en onder de vlag van de WESP, organiseert Meerwaarde Open Onderzoek op 14 mei een expertmeeting over bezoekersaantallen. Het doel van de bijeenkomst is om aanbieders en ervaren gebruikers van meetmethodes van bezoekersaantallen bijeen te brengen. We hopen daarmee een stap te zetten naar een WESP…

Gebruik doping en sportvoedingssupplementen laag, maar niet zonder risico’s

14 maart 2018

Dit blijkt uit een recent onderzoek van het RIVM naar het gebruik van sportprestatie- verhogende middelen in de breedtesport. In 2016 rapporteerde 1,2% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder ooit een prestatieverhogend middel te hebben gebruikt (onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 mensen). Vertaald naar de totale Nederlandse bevolking…

Aansluiten bij behoeften van deelnemers belangrijk om ouderen in beweging te krijgen

8 maart 2018

Bewegen kan het risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen verkleinen. Daarom worden veel beweeginterventies ontwikkeld. Om succesvol te zijn moet een beweeginterventie op een goede manier in praktijk worden gebracht. Voldoende kennis over en aansluiting bij de behoeften en wensen van de beoogde doelgroep zijn belangrijke voorwaarden om ouderen in…

YETS erkend als ‘Goed Onderbouwd’

12 februari 2018

De interventie YETS (Youth Empowerment Through Sports) is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend in de categorie ‘Goed Onderbouwd’. Een unieke prestatie aangezien de meeste aanvragen eerst nog onder voorbehoud blijven. YETS onthulde de erkenning door de commissie Sport & Bewegen afgelopen woensdag 7 februari tijdens de werksessie ‘rolmodellen…

Kinderen lopen vaker botbreuk op tijdens sporten

13 januari 2018

Zaterdag 13 januari besteedde RTL Nieuws aandacht aan het item 'Botbreuken bij kinderen' in de nieuwsuitzending van 18.00 uur en 19.30 uur.  Kinderen belanden steeds vaker in het ziekenhuis met een botbreuk. Dat blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. In 15 jaar tijd ontstonden er 35 procent meer fracturen tijdens de…

Sportjaar 2018: de verwachtingen van Bert van Oostveen

12 januari 2018

‘Serieus aandacht besteden aan maatschappelijke winst door sport’ 2018 heeft de potentie een mooi sportjaar te worden, zowel op het gebied van beleid als van sportplezier. Ik ben benieuwd naar de plannen van de nieuwe minister Bruno Bruins, die terecht het belang van de sport voor de volksgezondheid benadrukt, plus…