Actueel

Actuele berichten

Kenniscentrum Sport biedt onafhankelijk overzicht verkiezingsprogramma’s

24 februari 2017

Stemwijzer, kieswijzer, kieskompas: de kiezer struikelt bijna over al die keuzehulpen voor een stem bij de Tweede Kamerverkiezingen. Wat die keuzehulpen gemeen hebben, is dat je aan de hand van - soms discutabele - stellingen naar een rangorde van voorkeurspartijen wordt geleid. Wat uiteindelijk de doorslag geeft, is niet transparant. …

Kenniscentrum Sport ondertekent Depressiedeal

16 februari 2017

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekent een deal met 19 partijen om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.…

Hoe gaan de databanken te werk bij het erkennen van interventies?

10 februari 2017

Onderzoekers van Nederlandse jeugdinterventies zijn vaak betrokken bij de ontwikkeling of implementatie van die interventie. Dat kan hun onderzoeksresultaten beïnvloeden, stelt Ferry Goossens, die op 10 februari promoveert aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn onderzoek nam Goossens interventies van de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi onder de loep. Naar…

SECSI 2017 op 7 april 2017 - dit jaar in Delft

7 februari 2017

Op vrijdag 7 april 2017 vindt het tweede ‘Science and Engineering Conference on Sport Innovations’ (SECSI) plaats bij TU Delft. De conferentie heeft tot doel om de uitwisseling van sportwetenschap te faciliteren, partnerships te bevorderen tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en hogescholen. Op deze eendaagse conferentie presenteren PhD-students, postdocs en medewerkers uit…

Samenwerking Kenniscentrum Sport met CIOSNL: innovatie en kwaliteitsverbetering

3 februari 2017

Innovatie en kwaliteitsverbetering in het onderwijs aan studenten MBO Sport & Bewegen. Dat is de insteek van de samenwerkingsovereenkomst voor 2017 en 2018, die 2 februari in Haarlem is getekend door Remco Boer (directeur Kenniscentrum Sport) en Martijn van Embden (voorzitter stichting CIOS Nederland). Ze bekrachtigen een succesvolle samenwerking, die…

Buurtsportcoaches vinden pilot-traject 'Erkenning van Verworven Competenties' van toegevoegde waarde

30 januari 2017

Buurtsportcoaches en werkgevers vinden een traject voor erkenning van verworven competenties (EVC) van toegevoegde waarde. Dankzij het traject krijgen buurtsportcoaches meer inzicht in hun competenties en kunnen werkgevers de buurtsportcoaches gerichter inzetten. Het EVC pilot-traject is in 2016 aangeboden door Kenniscentrum Sport. Dit zijn de belangrijkste conclusies naar aanleiding van…

Voor jou uitgelicht: Jeugd, armoede en sport

23 januari 2017

Kinderen die opgroeien in armoede en niet lid zijn van een sportclub: gemeenten hebben een sleutelrol om hen te bereiken, zeker nu het kabinet er vanaf 2017 structureel extra middelen voor uittrekt. Met erkende interventies kun je lokaal krachtige programma’s neerzetten. In dit overzicht wijzen we je graag op een…

Ouders betrekken bij Gezonde School

19 januari 2017

Het betrekken van ouders is een belangrijk onderdeel van de Gezonde School-aanpak. Maar hoe doe je dat? Wat verwacht de school van de ouders en wat kunnen ouders van de school verwachten? Om de gezondheid van leerlingen te bevorderen, kunnen ouders en school elkaar versterken. Daarom is het belangrijk om…

Voor jou uitgelicht: Ouderen en zelfredzaamheid: zet in op bewegen!

21 december 2016

Ouderen zo lang mogelijk vitaal houden. Veel gemeenten besteden steeds meer aandacht aan zelfredzaamheid van ouderen en het voorkomen van valongelukken. Hoe doe je dat op een slimme manier met alle betrokken partijen? Met erkende interventies kun je lokaal krachtige programma’s neerzetten. In dit overzicht wijzen we je graag op…

Inzicht in de maatschappelijke en economische impact van sport en bewegen in het sociaal domein

20 december 2016

Hoe kunt u binnen  uw gemeente de impact van sport en bewegen in beeld brengen? Bij het Kenniscentrum Sport gingen dertig medewerkers van twintig gemeenten in gesprek om goede voorbeelden te delen en van elkaar te leren  op welke wijze sport en bewegen wordt ingezet bij het bereiken van doelstellingen…

Alle sport in verkiezingsprogramma’s 2017 in één beeld gevangen

14 december 2016

Kenniscentrum Sport heeft de aandacht voor sport en bewegen in de partijprogramma’s voor de Tweede Kamer-verkiezingen 2017 geanalyseerd. Wie wil stemmen voor de sport - of wil lobbyen voor een specifiek thema - heeft nu het inzicht én het neutrale overzicht. Lees meer op AllesoverSport - In één oogopslag alle…

Eerste exemplaar magazine Grenzeloos actief uitgereikt op Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt

12 december 2016

Het magazine Grenzeloos actief omvat verhalen en portretten over onder andere de mogelijkheden en het belang van regionale samenwerking tussen gemeenten, sportorganisaties en lokale netwerken binnen onderwijs, zorg, revalidatie, welzijn en sport en het matchen van vraag en aanbod van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Ook wordt…

Weer zes nieuwe erkende interventies sport en bewegen

8 december 2016

Goed onderbouwd Bewegen als Warming-up voor re-integratie (BWR) is een re-activeringsprogramma waarin bewegen, leefstijl en arbeidsrelevante competenties centraal staan. De reactivering bestaat uit het letterlijk in beweging brengen van mensen met (vaak) grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of participatie. Door het programma neemt de kans op een succesvol vervolgtraject richting…

Voor jou uitgelicht: Overgewicht kinderen & jongeren te lijf binnen je gemeente

6 december 2016

Overgewicht bij kinderen en jongeren: in iedere gemeente staat het op de agenda. En al lang niet meer als voetnoot. Het is een gewichtig, maar ook ingewikkeld onderwerp. Meerdere beleidssectoren binnen de gemeente hebben met het probleem te maken, maar hoe zorg je samen voor een goede aanpak?  In dit…

Aanvullende financiering voor sportprojecten in gemeenten Amsterdam, Amersfoort, Utrecht en Hilversum

1 december 2016

Ben jij als sportverenigingen of maatschappelijke organisatie uit Amsterdam, Amersfoort, Utrecht of Hilversum op zoek naar aanvullende financiering voor je sportproject? Je kunt via het Nike Community Impact Fund Netherlands een aanvraag indienen. Alleen van projecten die kansarme groepen aanpakken en een toegevoegde sociale en educatieve waarde bieden door middel…

Gezonde Kinderopvang, voor een Gezonde Start!

24 november 2016

Jonge kinderen verdienen gezonde eerste levensjaren. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. Kinderopvangorganisaties kunnen nu kosteloos een pedagogisch (staf)medewerker laten opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Februari 2017 start de maandelijkse train-de-trainerscursus ‘Een Gezonde Start’. Een unieke scholing over gezond opvoeden in de kinderopvang. Aanmelden kan vanaf…

Breng kinderen met overgewicht in beweging: subsidie beschikbaar vanaf 9 januari 2017

22 november 2016

Streef jij naar een samenleving waarin alle jeugd opgroeit in een gezonde omgeving met een gezond gewicht? Vanaf 9 januari 2017 kun je weer een subsidieaanvraag indienen voor kinderen van 0-18 jaar binnen Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG). Deze sportimpuls stelt budget beschikbaar aan organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod…

Onderbouwing maatschappelijke betekenis sport biedt kansen, maar vergt ook aandacht

18 november 2016

Er komt steeds meer bewijsvoering over de maatschappelijke betekenis van sport. In grote lijnen wordt deze trend doorvertaald naar gemeentelijk beleid. Binnen gemeenten wordt immers steeds meer herkend dat sport ook voor andere beleidsterreinen van betekenis kan zijn. Dat zijn de hoofdconclusies van een quick scan die door het Mulier…

Kenniscentrum Sport ontvangt grote Europese subsidie voor ‘Keep Youngsters Involved’

2 november 2016

In heel Europa stoppen jongeren in de puberteit met sport. Daarin is Nederland dus niet uniek. Maar wat kun je leren van elkaar om jongeren te binden en behouden bij sport? Een consortium van Europese sportkennispartners onder leiding van Kenniscentrum Sport heeft een aanvraag ingediend voor het Erasmus+ programma van…

Revalidatie, sport en bewegen: samenwerken sleutel tot succes

2 november 2016

Hoewel het VWS-programma Revalidatie, Sport en Bewegen eind 2015 is afgerond, is het onderwerp zeer actueel en worden de opgeleverde producten en kennis gebruikt.Het programma is een goed voorbeeld van co creatie; samenwerking met diverse branche- en beroepsgroepen en ook met de wetenschap.  Wat heeft het opgeleverd? film 'Revalidatie, Sport…