Actueel

Actuele berichten

BeterOud breidt uit

10 december 2018

Kenniscentrum Sport, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)  en ActiZ hebben zich aangesloten bij het consortium BeterOud. Vertegenwoordigers van deze organisaties zetten woensdag 28 november hun handtekening onder ‘Samen werken we aan BeterOud’. ‘Uit onderzoek blijkt dat kunst enorm belangrijk is voor ouderen’, licht Ingrid Smit (LKCA) toe. ‘Het…

Mark Boumans en Wiesje van der Weide in raad van toezicht Kenniscentrum Sport

6 december 2018

Mark Boumans (burgemeester van gemeente Doetinchem) en Wiesje van der Weide (manager bestuurlijke zaken in Amsterdam) zijn de nieuwe leden van de raad van toezicht van Kenniscentrum Sport in Ede. In de laatste vergadering van het jaar hebben Marcel Beerthuizen en Karin van Bijsterveld afscheid genomen, nu per 31 december…

5 vragen aan Bert van Oostveen, directeur van Kenniscentrum Sport

20 november 2018

Bert van Oostveen staat als directeur van Kenniscentrum Sport minder in de spotlights dan in zijn tijd als bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal bij de KNVB. In totaal werkte Van Oostveen 22 jaar bij de voetbalbond. Hij sloot zijn KNVB-periode af als toernooidirecteur van het door de Oranjeleeuwinnen gewonnen EK…

Vakbeurs Sportaccommodaties gaat samenwerking aan met Kenniscentrum Sport

6 november 2018

Vakbeurs Sportaccommodaties gaat aankomende editie samenwerken met Kenniscentrum Sport als kennispartner. De beurs (voorheen Dag van de Sportaccommodaties) is jaarlijks een belangrijke verzamelplaats van informatie en innovatie voor alle professionals die zich bezighouden met bouw, ontwerp, inrichting en onderhoud van sportaccommodaties. Met de krachtenbundeling verwachten beide partijen een belangrijke kennisimpuls…

4,5 miljoen voor Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen: nu ideeën inventariseren

2 november 2018

Beter presteren; Een leven lang bewegen; De waarde(n) van sport en Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek: dat zijn de vier thema’s voor de tweede ronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Op 1 november is de subsidieoproep van ZonMw hiervoor geopend. Samenwerking tussen wetenschap en praktijk staat…

Erkenningscommissie Sport & Bewegen erkent 4 interventies op nieuw niveau

14 december 2018

De interventies ‘Versterk je Enkel, voorkom blessures’, ‘Versterk je enkel APP/uitvouwkaart’, ‘Nijntje Beweegdiploma’ en ‘Sportmaat voor werkdaad’ zijn erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen. De beide Versterk je enkel interventies zijn erkend op het niveau ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’ en Nijntje Beweegdiploma en Sportmaat voor Werkdaad op het niveau…

Ingezette sport- en beweeginterventies binnen de Sportimpuls 2018

17 oktober 2018

ZonMw meldde dat de 145, op basis van de Sportimpuls 2018, toegekende projecten van start zijn gegaan. In totaal gaat het om 52 reguliere Sportimpuls-projecten, 62 projecten uit de regeling Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 31 projecten uit de regeling Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. De Sportimpuls maakt deel…

In Memoriam Anita Vlasveld

24 september 2018

Tot ons verdriet moeten wij u melden dat onze collega Anita Vlasveld op 20 september jl. op 57-jarige leeftijd onverwacht is overleden na een kortstondig ziekbed. Bijna zestien jaar lang heeft zij als adviseur haar kennis en passie ingezet voor Kenniscentrum Sport (voorheen Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) in…

Meer tijd voor bewegen op school gaat niet ten koste van leerprestaties

24 september 2018

Meer bewegen op school wordt steeds vaker aangeraden om gezondheid, maar ook cognitieve en schoolprestaties van leerlingen te bevorderen. SMART MOVES! heeft afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit verschillende experimenten en een…

Web-app Beweegwijzer beschikbaar

20 september 2018

Tijdens de bijeenkomst van het Techberaad op woensdag 12 september is de web-app 'Beweegwijzer' feestelijk gelanceerd! De Beweegwijzer is een laagdrempelige app die in opdracht van de GGD Regio Utrecht is ontwikkeld met als doel het aantal minuten lichaamsbeweging per week van basisschoolleerlingen in kaart te brengen. Diverse betrokkenen vertelden…

Begrijp ik jou?

19 september 2018

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties Soms is gedrag in beweegsituaties moeilijk te begrijpen. Dit kan vervelend zijn voor de deelnemer zelf, maar ook verstorend werken voor de beweegactiviteiten. Wat is de beste manier om een bepaalde situatie aan te pakken? Om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen…

Jeugd binden en behouden om te sporten

17 september 2018

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Niet meer dan 30% van deze kinderen doen mee in georganiseerde sportactiviteiten. Zij komen minder in aanraking met andere vormen van sport en bewegen. Ook hun ouders sporten niet of minder…

Kenniscentrum Sport geeft een 10 voor belangrijk adviesrapport ‘Plezier in bewegen’

10 september 2018

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Kenniscentrum Sport geeft een 10 voor het gezamenlijke adviesrapport: als waardering én met onze eigen 10 tips…

PA traject voor jongeren met een beperking van start

31 augustus 2018

ZonMw heeft subsidie toegekend aan Special Heroes Nederland. Het doel is om, via het programma “Ik ben P.A.” (Professional Assistant), meer jongeren met een beperking deel te laten nemen aan de maatschappelijke diensttijd. Zo kunnen ook zij maatschappelijk van waarde zijn en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De eerste pilots…

Kenniscentrum Sport zoekt 2 nieuwe leden raad van toezicht

14 augustus 2018

In aanvulling op de expertise van de huidige raad van toezicht leden wordt specifiek gezocht naar kandidaten met een (sport)wetenschappelijke achtergrond en/of een stevige, invloedrijke bestuurlijke achtergrond in het lokale openbaar bestuur, met (kennis van) sport en bewegen als aantoonbare affiniteit en/of ervaring. Marketing-, juridische en financieel-fiscale kennis strekt tot…

Oproep aan UNESCO: meer aandacht voor immateriële waarden van cultuursporten

8 augustus 2018

Oproep aan UNESCO: meer aandacht voor immateriële waarden van cultuursporten European Sports for All Games zijn start voor nieuw elan cultuursporten in Europa Tijdens de sluitingsceremonie van de European Sports for All Games 2018 op 7 augustus 2018 hebben de deelnemers en een aantal andere organisaties een oproep aan UNESCO…

Op ‘kennissafari’ langs Europese sporten op 7 augustus in Heerenveen

3 augustus 2018

Deelnemers doen oproep aan UNESCO: meer aandacht voor immateriële waarde van cultuursporten In Nederland kennen we cultuursporten als kaatsen en fierljeppen, maar welke sporten en spellen is Europa nog meer rijk? En hebben die traditionele sporten nog betekenis of leggen ze het af tegen de olympische sporten? Wordt het niet tijd…

Erkenningstraject interventies: zinvol en meer bekendheid nodig

2 juli 2018

Uit de evaluatie van het erkenningstraject interventies blijkt dat professionals de databanken met erkende interventies zinvol en nuttig vinden. Ze vinden dat het erkenningstraject inzicht biedt in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het…

In Memoriam Monica Wijje

4 juni 2018

Veel te vroeg en onverwacht moeten wij onze lieve collega Monica missen. Bijna 25 jaar lang zette Monica zich in voor de gehandicaptensport. Financiële kracht, nuchter, positief en standvastig. Niet op zoek naar de voorgrond, maar daardoor niet minder aanwezig.   Monica vervulde bij Kenniscentrum Sport de functie van financieel medewerker, en…

Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet

25 mei 2018

De handreiking sport, bewegen en de omgevingswet is een praktisch hulpmiddel voor beleidsmedewerkers van de gemeente om aan de slag te gaan, zodat sport en bewegen de plek binnen de ruimte krijgt die het verdient. Nieuwe wet biedt kansen voor sport en bewegen Met de komst van de Omgevingswet wordt…