Actueel

Actuele berichten

Bijna 100 sport- en beweeguitdagingen van ouders

7 maart 2019

Via de social media kanalen van Kenniscentrum Sport hebben we ouders opgeroepen om de vragen die bij hen spelen met betrekking tot bewegen van hun kinderen met ons te delen. We hebben in een maand tijd 87 vragen binnengekregen van ouders met kinderen tot 12 jaar. Waar hebben ouders vragen…

Volg buurtsportcoach Marlou tijdens de Week van de Gezonde Jeugd

6 maart 2019

Marlou Rikkert is de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach en Combinatiefunctionaris in 2018. Ze werkt als buurtsportcoach in de kleine gemeente Geertruidenberg voor uiteenlopende doelgroepen, maar haar focus ligt bij kwetsbare groepen en samenwerking met maatschappelijke organisaties. Welke uitdagingen ervaart ze in haar werk en welke tips heeft ze?  Tijdens…

Actief werkbezoek 50PLUS met focus op beweging voor ouderen

11 februari 2019

Tweede Kamerlid Simon Geleijnse, woordvoerder voor VWS voor 50PLUS, heeft vrijdag 8 februari een actief werkbezoek gebracht aan Kenniscentrum Sport en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het centrale thema: meer aandacht voor bewegen van ouderen. Kenniscentrum Sport nodigde Geleijnse - die momenteel de zieke Leonie Sazias vervangt in de Kamer - uit…

Pool met adviseurs voor de begeleiding van sport - en beweeginterventies van start

24 januari 2019

Kenniscentrum Sport valideert sport- en beweegaanbod en onderhoudt de sport- en beweegdatabase waarin ruim 200 erkende interventies staan opgenomen. Vanaf 2019 werken we met een externe adviseurspool voor de begeleiding van sport- en beweeginterventies die werken aan een erkenning voor het niveau van Goed Onderbouwd of hoger. Startbijeenkomst Op 22…

Leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind

22 januari 2019

Plezier in bewegen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor de sport- en beweegdeelname nu, maar ook voor op de langere termijn. Niet alle kinderen leren moeiteloos lopen, zwemmen, gooien of vangen. Ze doen er langer over om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Of het lukt kinderen niet…

Nieuwe tools voor gemeenten via e-magazine ‘Grip op preventie

21 januari 2019

Via het e-magazine ‘Grip op preventie’ krijgen gemeenten toegang tot acht databases met mogelijkheden voor een effectieve lokale aanpak van gezondheidsproblemen. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis onderstreept het belang van een effectieve inzet…

Minisymposium Spelenderwijs bewegen in de kinderopvang

18 december 2018

Op 8 november vond het door Kenniscentrum Sport geïnitieerde minisymposium Spelenderwijs Bewegen in de opvang plaats op de Dag van het Sportonderzoek (DSO). Onderzoekers vanuit Maastricht UMC, Maastricht University en de Hogeschool van Amsterdam presenteerden recent onderzoek naar de jongste doelgroep. Suzanne en Ron van de interventie Beweeg Wijs demonstreerden…

Literatuuroverzicht effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen

18 december 2018

In opdracht van Kenniscentrum Sport is VU Medisch Centrum (VUmc) dit najaar gestart met literatuuronderzoek naar de effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen. De doelstelling van de review is het genereren van een samenvatting van de literatuur over de effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen op de motorische…

Aan de slag met de Gezonde Kinderopvang? Schrijf je in voor de train-de-trainer

17 december 2018

Elk kind verdient een gezonde start! Met de Gezonde Kinderopvang werken kinderopvangorganisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van medewerkers. Schrijf je nu in Schrijf je nu gratis in voor de train-de-trainercursus! De inschrijving is vanaf 17 december 2018 opengesteld voor pedagogisch stafmedewerkers die opgeleid willen…

Inzicht in beweegpatroon van baby's en peuters in Nederland

17 december 2018

Hoeveel bewegen baby’s en peuters in Nederland? Daar weten we eigenlijk maar heel weinig over. In 2019 wordt in de aanvullende module bewegen en ongevallen van de Leefstijlmonitor (CBS in samenwerking met RIVM en VeiligheidNL) navraag gedaan over het beweeggedrag van de 0 t/m 3 jarigen in de Nederlandse bevolking.…

BeterOud breidt uit

10 december 2018

Kenniscentrum Sport, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)  en ActiZ hebben zich aangesloten bij het consortium BeterOud. Vertegenwoordigers van deze organisaties zetten woensdag 28 november hun handtekening onder ‘Samen werken we aan BeterOud’. ‘Uit onderzoek blijkt dat kunst enorm belangrijk is voor ouderen’, licht Ingrid Smit (LKCA) toe. ‘Het…

Mark Boumans en Wiesje van der Weide in raad van toezicht Kenniscentrum Sport

6 december 2018

Mark Boumans (burgemeester van gemeente Doetinchem) en Wiesje van der Weide (manager bestuurlijke zaken in Amsterdam) zijn de nieuwe leden van de raad van toezicht van Kenniscentrum Sport in Ede. In de laatste vergadering van het jaar hebben Marcel Beerthuizen en Karin van Bijsterveld afscheid genomen, nu per 31 december…

5 vragen aan Bert van Oostveen, directeur van Kenniscentrum Sport

20 november 2018

Bert van Oostveen staat als directeur van Kenniscentrum Sport minder in de spotlights dan in zijn tijd als bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal bij de KNVB. In totaal werkte Van Oostveen 22 jaar bij de voetbalbond. Hij sloot zijn KNVB-periode af als toernooidirecteur van het door de Oranjeleeuwinnen gewonnen EK…

Vakbeurs Sportaccommodaties gaat samenwerking aan met Kenniscentrum Sport

6 november 2018

Vakbeurs Sportaccommodaties gaat aankomende editie samenwerken met Kenniscentrum Sport als kennispartner. De beurs (voorheen Dag van de Sportaccommodaties) is jaarlijks een belangrijke verzamelplaats van informatie en innovatie voor alle professionals die zich bezighouden met bouw, ontwerp, inrichting en onderhoud van sportaccommodaties. Met de krachtenbundeling verwachten beide partijen een belangrijke kennisimpuls…

4,5 miljoen voor Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen: nu ideeën inventariseren

2 november 2018

Beter presteren; Een leven lang bewegen; De waarde(n) van sport en Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek: dat zijn de vier thema’s voor de tweede ronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Op 1 november is de subsidieoproep van ZonMw hiervoor geopend. Samenwerking tussen wetenschap en praktijk staat…

Erkenningscommissie Sport & Bewegen erkent 4 interventies op nieuw niveau

23 maart 2019

De interventies ‘Versterk je Enkel, voorkom blessures’, ‘Versterk je enkel APP/uitvouwkaart’, ‘Nijntje Beweegdiploma’ en ‘Sportmaat voor werkdaad’ zijn erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen. De beide Versterk je enkel interventies zijn erkend op het niveau ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’ en Nijntje Beweegdiploma en Sportmaat voor Werkdaad op het niveau…

Ingezette sport- en beweeginterventies binnen de Sportimpuls 2018

17 oktober 2018

ZonMw meldde dat de 145, op basis van de Sportimpuls 2018, toegekende projecten van start zijn gegaan. In totaal gaat het om 52 reguliere Sportimpuls-projecten, 62 projecten uit de regeling Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 31 projecten uit de regeling Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. De Sportimpuls maakt deel…

In Memoriam Anita Vlasveld

24 september 2018

Tot ons verdriet moeten wij u melden dat onze collega Anita Vlasveld op 20 september jl. op 57-jarige leeftijd onverwacht is overleden na een kortstondig ziekbed. Bijna zestien jaar lang heeft zij als adviseur haar kennis en passie ingezet voor Kenniscentrum Sport (voorheen Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) in…

Meer tijd voor bewegen op school gaat niet ten koste van leerprestaties

24 september 2018

Meer bewegen op school wordt steeds vaker aangeraden om gezondheid, maar ook cognitieve en schoolprestaties van leerlingen te bevorderen. SMART MOVES! heeft afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit verschillende experimenten en een…

Web-app Beweegwijzer beschikbaar

20 september 2018

Tijdens de bijeenkomst van het Techberaad op woensdag 12 september is de web-app 'Beweegwijzer' feestelijk gelanceerd! De Beweegwijzer is een laagdrempelige app die in opdracht van de GGD Regio Utrecht is ontwikkeld met als doel het aantal minuten lichaamsbeweging per week van basisschoolleerlingen in kaart te brengen. Diverse betrokkenen vertelden…