Actueel

Actuele berichten

Kenniscentrum Sport zoekt nieuwe directeur-bestuurder

27 juli 2017

Met het vertrek van één van de directieleden is Kenniscentrum Sport op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft als voornaamste taken de strategieontwikkeling en -implementatie, het onderhouden van de externe contacten naar stakeholders en de financiële portefeuille. De belangrijkste opgave van de directeur-bestuurder is het helder positioneren van…

Congres Vechtende Jongeren

25 juli 2017

SAVE THE DATE Over de waarde van vechtsport voor jongeren en de samenleving Veel jongeren in krachtwijken worstelen met zichzelf en met hun omgeving. Ze worstelen met het veranderende lijf en de ontwikkeling van hun identiteit. Jongeren vinden het lastig om te gaan met wat hen dwars zit, of wat…

Directeur Kenniscentrum Sport Remco Boer wordt gemeentesecretaris Wijchen

20 juli 2017

Remco Boer, directeur/bestuurder bij Kenniscentrum Sport, wordt per 11 september 2017 de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Wijchen in Gelderland. Ook wordt hij algemeen directeur van de fusieorganisatie Druten-Wijchen. Remco Boer is bijna 13 jaar in dienst van Kenniscentrum Sport en zijn voorganger Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)…

Kenniscentrum Sport kennispartner van NL Actief

20 juli 2017

Kenniscentrum Sport is kennispartner van NL Actief geworden. Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. "Met deze kennis kunnen we de economische en maatschappelijke impact van sport vergroten", verduidelijk Remco Boer, directeur van Kenniscentrum Sport. "De noodzaak…

106 nieuwe Sportimpulsen binnenkort van start!

4 juli 2017

In de komende dagen ontvangen alle sport- en beweegaanbieders die een subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over hun honorering of afwijzing. ZonMw ontving 197 subsidieaanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelde deze op relevantie en kwaliteit. Na beoordeling kwamen 106 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Dit zijn 31 aanvragen voor de ‘reguliere’ Sportimpuls,…

Idzard Pruiksma buurtsportcoach van het jaar 2017

26 juni 2017

Tijdens de landelijke dag voor deze beroepsgroep kreeg Idzard Pruiksma de prijs uitgereikt voor zijn proactieve en succesvolle aanpak om kwetsbare kinderen en (hang)jongeren te bereiken. Tijdens de landelijke Buurtsportcoachdag bestond het hoofdprogramma onder meer uit twee lezingen. René van den Burg sprak over het belang van persoonlijke ontwikkeling en…

Sociaal Vitaal erkend als effectief

27 juni 2017

De interventie Sociaal Vitaal is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend in de categorie Eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Dit geldt voor de uitkomstmaten fysieke fitheid (beenkracht, uithoudingsvermogen) en eenzaamheid. Sociaal Vitaal Sociaal Vitaal is een interventie voor zelfstandig wonende, kwetsbare 60- tot 85-jarigen die gezond ouder worden bevordert. Het…

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017: ‘Towards Tokyo 2020’

23 juni 2017

Subsidieoproep Vanaf 22 juni 2017 kunnen weer innovatieve ideeën in de sport worden ingediend bij ZonMw. De ideeën die de Nederlandse sportprestaties tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in 2020 het meest stimuleren, ontvangen de Nationale Sportinnovator Prijs 2017. Deze wordt uitgereikt tijdens het Sportinnovator XL-event in december 2017. De…

Onderzoek Speel- en Beweegroutes van start

22 juni 2017

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit bekijken speel- en beweegroutes. De uitkomst moet duidelijk maken of dergelijke routes bijdragen aan het buiten spelen en bewegen en aan aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid en een goede sociale interactie in de wijk. Het onderzoek wordt begeleid door diverse wetenschappers van Wageningen Universiteit. Ook zijn…

Buurtsportcoaches weten nu wat ze kunnen door ervaringscertificaat

15 juni 2017

Ze werken voor verschillende werkgevers, op basis van verschillende opleidingen in verschillende sectoren en hun aantal groeit. Nederland telt meer dan 4.500 buurtsportcoaches die in naam hetzelfde beroep uitoefenen, maar daar houdt de grootste overeenkomst dan ook op. Om voor de buurtsportcoaches en hun werkgevers toch inzichtelijk te maken wat…

Meer kinderen actief in watersport doel van samenwerking

2 juni 2017

Nederland is van oudsher een watersportland. Het Watersportverbond en Kenniscentrum Sport gaan zich samen intensiever bezighouden met onder andere de vraag hoe je de jeugd van nu enthousiast krijgt voor zeilen, kanovaren, surfen of andere watersporten. Vervolgvraag is daarbij hoe je jongeren behoudt voor de watersport en bindt aan een…

Uw mening over werkzame elementen telt!

1 juni 2017

Wie als professional iets wil bereiken, kan putten uit een verzameling erkende interventies. Maar: één op één overnemen van een interventie is lang niet altijd mogelijk omdat de omgevingscontext een grote rol speelt. Ook is er spanning tussen werken volgens het boekje en de eisen en moeilijkheden van de concrete…

Vragen uit het werkveld belangrijk voor sportonderzoek

31 mei 2017

Vanaf 30 mei is de subsidieoproep voor het ZonMw onderzoeksprogramma Sport & Bewegen 2017 geopend. Belangrijke voorwaarde voor de aanvragen die worden ingediend, is dat partners uit de praktijk vanaf het begin betrokken zijn. Dit ondersteunt de visie dat sportonderzoek meest waardevol is als het voortkomt uit vraagstukken uit de praktijk, en…

Kennisinstituten ondersteunen gemeenten bij integrale aanpak

18 mei 2017

Zeven landelijke kennisinstituten voorzien gemeenten van nieuwe inspiratie voor integraal werken, dit helpt bij het bieden van passende zorg dichtbij huis voor kwetsbare burgers. Wat zijn succesfactoren voor integraal werken? Hoe kun je effectief een brug slaan tussen gezondheid, welzijn, sport en zorg? Op een congres over integraal werken presenteren…

Terugblik Kenniscafé Sport Live! Samen voor Goud

8 april 2017

“Hoop moet je dóen; je kunt het niet alleen” Met de wind in de rug, zo soepel en interactief verliepen de gesprekken op het Kenniscafé Sport Live! dat Kenniscentrum Sport en NOC*NSF met de partners van het programma Grenzeloos actief organiseerde op zaterdagmiddag 8 april 2017. Ging het sporten van…

A&O fonds Gemeenten verleent subsidie aan EVC-traject buurtsportcoaches

20 april 2017

Erkenning van Verworven Competenties Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. Inmiddels werken landelijk ongeveer 4.500 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal) onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren. Een officiële beroepsopleiding tot buurtsportcoach bestaat (nog) niet. Buurtsportcoaches hebben uiteenlopende opleidingen gedaan op MBO, HBO en ook universitair…

Vooraankondiging E-magazine ‘Bouwstenen voor integraal werken’ voor gemeenten

4 april 2017

Op 18 mei lanceren de landelijke kennisinstituten NJi, NCJ, RIVM, Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans een nieuw e-magazine voor gemeenten, ‘Bouwstenen voor integraal werken’. Het magazine bevat interviews met bestuurders en deskundigen en goede voorbeelden op het terrein van integraal werken. Naast inspiratie biedt dit magazine gemeenten toegang tot…

Nieuw magazine ‘Uitgelicht’ toont negen praktijkvoorbeelden van toegepast sportonderzoek

31 maart 2017

Lectorenplatform maakt zich hard voor meer samenwerking Ede, 30 maart 2017. Op de dag voor Lichamelijke Opvoeding, woensdag 29 maart in Omnisportcentrum Apeldoorn, nam KVLO voorzitter Jan Rijpstra het eerste magazine ‘Uitgelicht’ in ontvangst. Deze werd hem aangeboden door de lectoren Remo Mombarg en Ivo van Hilvoorde. Rijpstra benadrukte dat…

Erkennen van Verworven Competenties (EVC) buurtsportcoaches in 2017 mogelijk

27 maart 2017

Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. Inmiddels werken landelijk ongeveer 4.800 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal) onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren. Een officiële beroepsopleiding tot buurtsportcoach bestaat (nog) niet. Buurtsportcoaches hebben uiteenlopende opleidingen gedaan op MBO, HBO en ook universitair niveau, van vakleerkracht lichamelijke…

Europese sportexperts naar Ede voor jeugdsport

24 maart 2017

In heel Europa stoppen jongeren in de puberteit met sport. Daarin is Nederland dus niet uniek. Maar wat kun je leren van elkaar om jongeren te binden en behouden bij sport? Een groep sportexperts uit Europa is deze week bij Kenniscentrum Sport in Ede om de kennis op dit terrein…