Kenniscafé Sport Live! Bewegen en Leren

Hoe verhouden bewegen en leren zich tot elkaar? Welke rol spelen voeding en slaap hierbij? Wat is de wetenschappelijke stand van zaken op dit vlak? Wat gebeurt er inmiddels binnen het onderwijs? Komen beleidsmakers al in beweging?

Deze en andere vragen komen aan bod in een interactief Kenniscafé Sport Live! ‘Bewegen en Leren’ op vrijdag 12 mei 2017 van 13.15 tot 15.15 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Op die dag zal prof. dr. Renate de Groot, hoogleraar Biopsychologie en Leren, daar ook haar oratie ‘Leren, een levenslang bouwproces’ uitspreken. Het kenniscafé is één van de twee parallelsessies tijdens de conferentie op 12 mei. 

De volgende drie discussieblokken staan centraal tijdens het kenniscafé en worden ingeleid door één of twee experts:

  1. Bewijskracht Bewegen & Leren (Amika Singh, VUmc)
  2. Bewegen & Leren in de praktijk (Andrew Simons, Gezonde basisschool van de Toekomst)
  3. Vermindering Zitgedrag & Leren / Slaap & Leren (Jérôme Gijselaers, OU) met een uitstapje naar Voeding & Leren (Inge van der Wurff, OU)

Kenniscafé Sport Live!, een beproefd concept van Kenniscentrum Sport wordt vanuit het project SMART MOVES!, in nauwe samenwerking met de Open Universiteit en het VUmc ingezet om een goed debat op te zetten. Onder leiding van een deskundige presentator en onder muzikale begeleiding van de huisband ‘Café du Sport’ gaan deelnemers vanuit de wetenschap, beleid en praktijk met elkaar het gesprek aan. Sportfilosoof Guus Heijnen sluit het kenniscafé af met een gesproken column.

Alle deelnemers aan dit kenniscafé worden uitgenodigd mee te discussiëren, kennis op te doen, ervaringen te delen en krijg nieuwe inspiratie op het gebied van bewegen en leren. Schrijf je vandaag nog in voor de conferentie, inclusief het Kenniscafé Sport Live!

Informatie

Kosten: 50 euro.

Meld je meteen aan!

Het Kenniscafé Sport Live! is onderdeel van het dagprogramma bij de Open Universiteit Heerlen tijdens de conferentie “Optimaal leren!”. Met het aanmelden voor het kenniscafé kan je het gehele dagprogramma van de conferentie volgen. Wacht niet te lang met inschrijven, want er is maar beperkt plaats!

Contact

Kenniscentrum Sport via kenniscafe@kcsport.nl, 0318-490900.