Inspiratiesessie "Positieve gezondheid"

Tijdens deze inspiratiesessie willen we de relatie tussen positieve gezondheid en sport en bewegen laten zien en welke kansen positieve gezondheid biedt voor de Sport- en beweegsector. Er is namelijk een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin de mens zelf centraal staat. Deze brede interpretatie met zes dimensies wordt nu ‘Positieve gezondheid’ genoemd.

Programma

13.00 uur
Opening
Ronald ter Hoeven (directeur Sportservice de Vallei)

13.30 uur
Plenair
Carl Verheijen (Institute Positive Health) en Patrick Rijnbeek (Kenniscentrum Sport)

14.15 uur
Ronde 1 Inspiratiesessie

15.00 uur
Pauze

15.15 uur
Ronde 2 Inspiratiesessie

16.00 uur
Ronde 3 Inspiratiesessie

16.45 uur
Plenair
André Kievit (Ambassadeur Bas van de Goor Foundation)

17.00 uur
Sluiting: Netwerkborrel

Plenair

 • Positieve gezondheid en de kansen voor de sport- en beweegsector (Carl Verheijen (Institute Positive Health) en Patrick Rijnbeek (Kenniscentrum Sport)
  Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin de mens zelf centraal staat. Deze brede interpretatie met zes dimensies wordt nu ‘Positieve gezondheid’ genoemd. Tijdens dit plenaire gedeelte legt oud schaatser, Carl Verheijen (Institute Positive Health) uit wat Positieve gezondheid is en zal Patrick Rijnbeek (Kenniscentrum Sport) de relatie tussen positieve gezondheid en sport en bewegen laten zien en welke kansen positieve gezondheid biedt voor de Sport- en beweegsector.
   
 • André de Kievit (Ambassadeur van de Bas van de Goor Foundation)
  Tijdens de plenaire afsluiting belicht André de Kievit gezondheid vanuit het perspectief van de deelnemer aan de Nationale Diabetes Challenge.

Inspiratiesessies

 • Gezondhuizen (Stichting OOG)
  Er zijn veel dingen die mensen zelf kunnen doen voor hun gezondheid. Gezondhuizen is een initiatief in de wijk Veldhuizen in Ede om (aanstaande) jonge ouders en hun kinderen daarbij te ondersteunen. Verschillende zorgdisciplines besteden extra aandacht aan het belang van een gezonde leefstijl. Uitgangspunt daarbij is een positieve en oplossingsgerichte aanpak. Bewegen is een belangrijk thema binnen het project Gezondhuizen.
   
 • Fitadvies (Ziekenhuis Gelderse Vallei en Kenniscentrum Sport)
  Fitadvies is een samenwerking tussen ziekenhuis Gelderse Vallei, Kenniscentrum Sport en Sportservice Ede. Het project Fitadvies houdt in dat een medisch specialist of verpleegkundige vanuit het ziekenhuis, mensen direct kunnen doorverwijzen naar de buurtsportcoach die samen met deze mensen op zoek gaat naar een geschikte mogelijkheid om te bewegen. De buurtsportcoach is verbinder tussen vraag en aanbod: zowel de beweegdeelnemer als de beweegaanbieder krijgt ondersteuning op maat om het bewegen te laten slagen.
   
 • Sportservice Doetinchem (Martine Steijvers, Buurtsportcoach Sportservice Doetinchem)
  Binnen de programmalijn van Sportservice Doetinchem wordt er door positieve gezondheid een grote bijdrage geleverd aan de sportinfrastructuur voor chronisch zieken en ouderen die vitaal en gezond willen blijven. De buurtsportcoach geeft onder andere leefstijladvies aan de doelgroep waarbij verbindingen worden gelegd met eerstelijnszorgorganisaties, zoals de huisarts, diëtist en fysiotherapeut. De Nationale Diabetes Challenge is een voorbeeld van een sportstimuleringsproject waarbij de buurtsportcoach in samenwerking met de zorg een belangrijke rol speelt om de doelgroep structureel in beweging te brengen. In onze presentatie nemen wij u mee naar het doel, de reden en de werkwijze binnen de programmalijn positieve gezondheid.

Meer informatie

Voor wie: De inspiratiesessie is bedoeld voor buurtsportcoaches, (para)medici, onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals in de sport.

Locatie: Verschillende plaatsen op Sportpark Peppelensteeg, Peppelensteeg 1a te Ede

Datum: 8 juni 2017

Tijd: 13.00-17.00 uur

Tarieven: Je bepaalt op de dag zelf wat je de inspiratiesessie waard vindt.

Contact:

Tonnie Floor | Tonnie.floor@sportservice-ede.nl | 06-40557125

Nicolette Piscaer | Nicolette.piscaer@sportservice-wageningen.nl | 06-52888245

Aanmelden

Aanmelden voor deze inspiratiesessie kan via de website van Sportservice Ede.

Bron: http://www.sportservice-ede.nl/inspiratiesessie