Landelijke kennisdag Bewegen op Recept

Voor het eerst wordt dit jaar de landelijke Kennisdag Bewegen Op Recept georganiseerd in Nieuwegein, één van de eerste gemeenten die sport met zorg verbindt. In 2012 is Bewegen op Recept in deze gemeente ingezet. Het doel van Bewegen op Recept is om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden en positieve gezondheid te bevorderen. Via een integrale benadering wordt de samenwerking tussen de zorgsector en de sportsector gestimuleerd.

Op lokaal niveau zijn verschillende initiatieven van Bewegen op Recept ontplooid en in vergelijkbare aanpakken wordt de verbinding tussen sport en zorg centraal gesteld. Hoe gaat het met deze projecten en wat zijn hun ervaringen? Wat kunnen we van deze projecten leren en welke praktijkkennis is al beschikbaar?

Programma

Op deze Kennisdag op 5 september 2017 kunt u het volgende verwachten:

  • Landelijke cijfers en inspirerende verhalen van experts over Bewegen op Recept en vergelijkbare initiatieven.
  • Keynote presentatie van Carl Verheijen (oud-topschaatser, directeur Institute for Positive Health). 
  • Keynote presentatie van Prof. Dr Koen Breedveld (directeur Mulier instituut, sportonderzoek). 
  • Verschillende themasessies met experts uit beleid, praktijk en onderzoek waarin kennisdeling centraal staat.
  • Handvatten om met Bewegen op Recept aan de slag te gaan en door te ontwikkelen.

Verder worden op de kennisdag diverse voorbeelden van Bewegen op Recept uit de praktijk gepresenteerd en wordt de dag afgesloten met een interactief vraaggesprek met Mariken Leurs (plaatsvervangend directeur Sport van het ministerie van VWS), André de Jeu (directeur Vereniging Sport en Gemeenten) en Willemijn Baken (directeur Kenniscentrum Sport).

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Klik hier voor een overzicht van het programma.

  • Voor wie: De Kennisdag is met name bedoeld voor professionals uit beleid, praktijk en onderzoek, die ervaring hebben met initiatieven zoals Bewegen op recept of vergelijkbare benaderingen waarbij sport en zorg worden verbonden.
  • Wanneer: Dinsdag 5 september 2017 van 10.00-15.30 uur.
  • Kosten: Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 50,- € p.p. Deze bijdrage kan worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL03RABO0181990237 t.n.v. NV Sportinrichtingen Nieuwegein. Vermeld SportID,BOR en uw naam in de omschrijving.
  • Waar: Sport- en Evenementen Complex Merwestein, Merweplein 1, Nieuwegein.

Themasessies

Onderstaand kunt u meer lezen over de themabesprekingen waaraan deelgenomen kan worden.

Bron: http://www.mulierinstituut.nl/actueel/evenement/landelijke-kennisdag-bewegen-op-recept/