Kenniscafé Sport Live! 'Bewegen & Leren' editie 2

Hoe verhouden bewegen en leren zich tot elkaar? Wat is de wetenschappelijke stand van zaken op dit vlak? Wat gebeurt er inmiddels in het onderwijs? Wie zijn de voorlopers en wat zijn hun geheimen? Waar lopen zij tegen aan? Komen beleidsmakers in po, vo en mbo al in beweging? 

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens een interactief Kenniscafé Sport Live! 'Bewegen en leren' op dinsdag 10 oktober van 16.00 tot 19.00 uur bij het Stanislascollege in Rijswijk. Schrijf hier direct in!

De volgende drie discussieblokken staan centraal tijdens het kenniscafé en worden ingeleid door één of twee experts:

  1. Stanislascollege brengt leren in beweging (Mike Peters en Trees de Vos)
  2. Beweegtussendoortjes in de klas (Merlijn Snijders, Lekker Fit Rotterdam) 
  3. De impact van de Daily Mile (Marieke Faber, JOGG)

Een wetenschappelijk panel voorziet de discussie van deskundig commentaar. In het panel zitten Vera van den Berg (VUmc), Marck de Greeff (Rijksuniversiteit Groningen), Dorine Collard (Mulierinstituut) en Bob Ramakers (OU Heerlen).

Kenniscafé Sport Live!, een beproefd concept van Kenniscentrum Sport, wordt vanuit het project SMART MOVES! georganiseerd, in nauwe samenwerking met VUmc ingezet om meer te weten te komen over bewegen en leren. Na een eerste editie in Limburg (OU Heerlen, 12 mei), zoeken we nu het westen van het land op, met extra focus op het voortgezet onderwijs. Deze keer onder leiding van presentator Jaap de Graaf en met muzikale begeleiding van huisband 'Café du Sport gaan deelnemers vanuit wetenschap, beleid en praktijk met elkaar het gesprek aan. Directeur Willemijn Baken van Kenniscentrum Sport introduceert het thema, waarbij de nieuwe beweegrichtlijnen zeker niet vergeten worden. Story-teller Rim Voorhaar sluit het kenniscafé af met een gesproken column.

Alle deelnemers aan dit kenniscafé worden uitgenodigd met de Catchbox actief mee te discussiëren, kennis op te doen, ervaringen te delen en nieuwe inspiratie te krijgen op het gebied van bewegen en leren.

Voor wie? 

Leerkrachten, directies en bestuurders van basis- en middelbare scholen, beleidsmedewerkers onderwijs, sport en gezondheid, onderzoekers op het gebied van bewegen en cognitie en aanbieders van interventies op dit gebied. 

Wat? 

Kenniscafé Sport Live! 'Bewegen en Leren', met muzikale begeleiding door huisband Café du Sport

Wanneer?

Dinsdag 10 oktober, 16.00 tot 19.00 uur. inloop vanaf 15.30 uur

Waar?

Stanislascollege, P.C. Boutenslaan 203, 2283 EZ Rijswijk
Routebeschrijving

Met medewerking van
Kenniscentrum Sport, SMART MOVES!, VUmc en Stanislascollege Rijswijk

Kosten

25 euro (incl.hapje en drankje)

Contact

kenniscafe@kcsport.nl

Inschrijving

Schrijf je hier in via dit aanmeldformulier (uiterlijk 6 oktober).