Workshops 'Goed onderbouwd' en schrijven Procesevaluatie

Wellicht werkt u ook dit jaar aan verdere kwaliteitsverbetering van uw interventie? Vanuit Kenniscentrum Sport organiseren we dit jaar workshops om u hierin te ondersteunen en de mogelijkheid tot vragen & discussie te geven. Gaat u aan de slag met de theoretische onderbouwing (Goed Onderbouwd) van uw interventie of gaat u aan de slag met een procesevaluatie?
 
Wij nodigen u van harte uit op donderdag 28 september a.s. bij Kenniscentrum Sport, Horapark 4 in Ede om deel te nemen aan één of beide workshops.
 
 1) Workshop ‘Goed Onderbouwd’ (10.00-12.30 uur)
 
In deze werksessies krijgt u informatie en tips over het opzetten van een Goede Onderbouwing van uw interventie. Er is ruimte voor vragen en feedback en we gaan daadwerkelijk aan de slag met het aanvullen en invullen van het werkblad ‘Goed Onderbouwd’. 
 
Doel van een Goede Onderbouwing
Een Goede Onderbouwing geeft inzicht in de samenhang tussen het doel, de doelgroep, de aanpak en de werkzame elementen van de interventie door deze samenhang te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur of (praktijk)onderzoek. Deze onderbouwing maakt aannemelijk dat de interventie zou kunnen werken. De basis voor een Goede Onderbouwing het werkblad met de goede beschrijving van de interventie. Door een Goede Onderbouwing te schrijven, ga je kritisch kijken naar de kern van je eigen interventie. Dit kan resulteren in verbeterpunten voor en aanpassing van de interventie. Uiteindelijk kan u de beschrijving van de interventie, inclusief Goede onderbouwing, voorleggen aan de Erkenningscommissie 5 Sport en Bewegen. Zij geven dan een onafhankelijk oordeel over of de interventie Goed Onderbouwd is. 
 
2) Workshop Schrijven van een procesevaluatie (13.00-15.30 uur)
 
Een procesevaluatie geeft inzicht in de mate waarin activiteiten in een interventie zijn uitgevoerd volgens plan. Gegevens over bereik van deelnemers, succes- verbeterpunten, waardering van deelnemers en uitvoerders van de interventies komen beschikbaar bij een procesevaluatie. Een goede procesevaluatie geeft ook inzicht of een interventie werkt en geeft bruikbare informatie voor de onderbouwing van de interventie. 
De workshop geeft inzicht in de opzet, het uitvoeren en rapporteren van een procesevaluatie.

 

Schrijf  je hier in voor één of beide workshops.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag via effectiefactief@kcsport.nl.