Kenniscafé Sport Live! 'Sport en Vluchtelingen'

  • Welke rol speelt sport en bewegen in het leven van een vluchteling* in Nederland? 
  • Draagt sportdeelname bij aan hun gezondheid, contacten en integratie in de maatschappij?
  • Wat is beter: sportactiviteiten op het AZC of bij een reguliere sportclub?
  • Hoe kun je vluchtelingvrouwen meer betrekken bij sportactiviteiten?
  • Welke goede voorbeelden zijn er van sport- en beweegactiviteiten met vluchtelingen?
  • Wat motiveert sportaanbieders, welke hobbels komen ze tegen en wat levert het op?
  • Waarom is Maarten Tjallingii zo betrokken bij sport voor vluchtelingen?

*hiermee worden zowel asielzoekers als statushouders bedoeld

Deze vragen stonden centraal op dinsdagmiddag 3 oktober 2017 tijdens het Kenniscafé Sport Live! ‘Sport en Vluchtelingen’ in Utrecht.  

Tijden het kenniscafé zijn er nieuwe kennis, praktijkvoorbeelden en inspirerende verhalen en eigen ervaringen gedeelt en nieuwe contacten gelegd. De inspirerende talkshow van Kenniscentrum Sport, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, gepresenteerd door Hester Macrander.  Met muzikale begeleiding van Huisband Café du Sport en wij sloten af met een gesproken column door volkskrant-columniste Elma Drayer

Op de hoogte van nieuw onderzoek

Kenniscentrum Sport en de Universiteit Utrecht  hebben  de afgelopen jaren een aantal facetten van het thema Sport en Vluchtelingen onderzocht. Voorbeelden zijn: welke rol spelen sportactiviteiten  in het leven van vluchtelingen; hoe kunnen COA opvanglocaties en sportverenigingen in hun omgeving succesvol samenwerken en hoe kan een digitale schaatsgame Nederlandse kinderen en vluchtelingkinderen dichter bij elkaar brengen. 

Onderzoekers Maikel Waardenburg, Eugène Loos, Ilse van Liempt en Frank van Eekeren van de Universiteit Utrecht deelden hun inzichten aan de hand van vragen en stellingen, evenals adviseurs Willie Westerhof en Anita Vlasveld van Kenniscentrum Sport. Ervaringsdeskundigen, COA-sportmedewerkers, sportaanbieders en de vluchtelingen zelf, die deelnamen aan de verschillende onderzoeksactiviteiten, vertelde uit eigen ervaring en praktijk. Maarten Tjallingii, ex-profwielrenner, mental coach en commentator, is geïnspireerd door het Marco Polo Cycling Refugees Team vertelde ook waarom.

Participatie, interactie en discussie vormen belangrijke pijlers van het kenniscafé. Via de Catchbox – een zachte zaalmicrofoon – zijn er eigen visies op dit maatschappelijk vraagstuk verteld door het publiek en gingen we in discussie met elkaar. 

Café du Sport zorgde voor een jazzy muzikaal accent bij deze informele én informatieve meeting. 

Programma

14.30 uur    Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur    Kenniscafé deel 1. Aan de hand van persoonlijke verhalen van vluchtelingen en stellingen komen wetenschappers, adviseurs en sportaanbieders aan het woord.     

16.00 uur    Pauze

16.15 uur    Kenniscafé deel 2. Met nieuwe stellingen en verhalen. Gevolgd door gesproken column door Elma Drayer.
17.30 uur    Afsluiting met hapje en drankje.
18.00 uur    Einde Kenniscafé

 

Logo kenniscafé

Logo's Universiteit Utrecht en Kenniscentrum Sport


Wat

Kenniscafé Sport Live! ‘Sport en Vluchtelingen’, met muzikale begeleiding door huisband Café du Sport.

Voor wie

Vrijwilligers en professionals die werken met asielzoekers en vluchtelingen, gemeenten (bestuurders, beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches), sportorganisaties, vakleerkrachten, onderzoekers, studenten.

Waar

NDC  Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.

Wanneer

Dinsdag 3 oktober, 14.30 tot 18.00 uur

Kosten

€25,00 p.p.

Met medewerking van

Kenniscentrum Sport en Universiteit Utrecht

Contact

kenniscafe@kcsport.nl

Kenniscafé Sport Live! In deze opvallende informele talkshows van Kenniscentrum Sport staat de verbinding centraal: verbinding tussen landelijk en lokaal, verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk, verbinding tussen het ‘kleine’ verhaal en het ‘grote’ beleid. En ook: humor en ernst, meer kennis en meer kennissen, samengesmeed met een band en bitterballen…

Kijk hier voor een video-impressie van een vorige editie van Kenniscafé Sport Live!