Oriëntatiebijeenkomst werkgroep breedtesportevenementen & sportstimulering

Onder invloed van de individualisering gaan steeds meer mensen sporten op de tijd en de plek die hen het beste past. Zij stellen zich daarbij regelmatig als doel om mee te doen aan bepaalde breedtesportevenementen. Wij denken dat zo’n doel kan helpen in het streven naar wekelijkse sportdeelname. Het faciliteren van de organisatie van breedtesportevenementen kan wellicht helpen in het vergroten van de sportparticipatie in uw gemeente.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het organiseren van deze breedtesportevenementen. Denk bijvoorbeeld aan eisen rond veiligheid en aan subsidiemogelijkheden. Vaak zien we deelnemersaantallen groeien, maar horen we tegelijkertijd van de organisatoren dat de eisen omtrent een vergunning nog sneller toenemen. Om gemeenten hierin te ondersteunen komt extra kennis en/of samenwerking mogelijk van pas.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze oriëntatiebijeenkomst is het ophalen van vragen van gemeenten over breedtesportevenementen & sportstimulering. Hiervoor zullen we een gepaste werkvorm in het programma opnemen.

Aan de hand van het tijdens deze bijeenkomst verkregen inzicht wordt bepaald of een werkgroep breedtesportevenementen & sportstimulering wordt geformeerd. Deze werkgroep zal worden begeleid door NOC*NSF, het Kenniscentrum Sport en de VSG.

Genodigd zijn beleidsmedewerkers, functionarissen en sportbonden. Uw aanwezigheid en de aanwezigheid van collega’s die zich bezighouden met breedtesportevenementen & sportstimulering en andere aanpalende zaken in relatie tot dit onderwerp (denk aan subsidies, vergunningen en economische impact) is zeer gewenst.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden verplicht.

Programma

09:45 uur Ontvangst
10:00 uur Aanvang programma
12:00 uur Einde programma
12:15 uur lunch

Maximaal aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 30 deelnemers aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Bij over-inschrijving hanteren we criteria voor een evenwichtige samenstelling van de groep (gemeenten van verschillende omvang) en de volgorde van inschrijving. Er worden per gemeente maximaal twee plekken vergeven.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de Oriëntatiebijeenkomst. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvangt u het programma.