Werkconferentie Sport en arbeidsre-integratie

Is iedereen die sport als middel gebruikt binnen arbeidsre-integratie programma’s zich voldoende bewust van de ‘eisen’ die dit stelt aan de inhoud van het programma en de begeleiding en coaching van de deelnemers? De uitkomsten en aanbevelingen van het Europees onderzoek naar de bijdrage van sport aan de arbeidsparticipatie van kansarme jongeren is de rode draad in het programma van de werkconferentie Sport en arbeidsre-ingratie. Kenniscentrum Sport nodigt je uit deel te nemen aan deze werkconferentie op 20 juni 2018 in het Sport Expertise Centrum (SEC) in Oss.

Het Europees onderzoek waar we vorig jaar tijdens de werkconferentie bij Challenge Sports (Rotterdam) kort bij stil hebben gestaan, heeft inzicht opgeleverd in de sleutelcomponenten die zorgen dat sport de effectiviteit van re-integratieprogramma’s verhoogt. Marian ter Haar (Kenniscentrum Sport) heeft een artikel over het onderzoek geschreven, naast een uitgebreide review. Ook het onderzoeksrapport “Study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 strategy” is beschikbaar. Beide staan in de Kennisbank Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport.

De werkconferentie  wordt gecombineerd met een werkbezoek aan het Sport Expertise Centrum (SEC) Oss. De mensen van SEC laten ons kennismaken met hun interventie ‘Sportmaat voor werkdaad’ en delen hun ervaringen met de ontwikkeling en uitvoering van deze interventie en het erkenningstraject dat zij doorlopen.

Bekijk het volledige programma.

Klik hier om je direct in te schrijven. Uiterste aanmelddatum is maandag 11 juni 2018. De kosten voor deelname bedragen € 25,- per persoon.

Bron: https://www.kenniscentrumsport.nl/evenement/werkconferentie-sport-en-arbeidsre-integratie/