Slotbijeenkomst Sport & Bewegen in de Buurt op 6 december

Het succesvolle programma Sport en Bewegen in de Buurt wordt dit jaar afgerond. In een slotbijeenkomst worden de opbrengsten van het programma gevierd, samen met alle betrokkenen.

Naast een plenair deel kunnen de deelnemers workshops volgen, meedoen aan sportactiviteiten en een informatiemarkt bezoeken. De verschillende programmaonderdelen komen (in verschillende vormen) uitgebreid aan de orde: Buurtsportcoach (er lopen er inmiddels al zo'n 4.500 rond!), Sportimpuls, SBIR, Erkende interventies en Vakmanschap.

Beoogde doelgroep:

Alle betrokkenen bij het programma Sport en Bewegen in de Buurt: gemeenten, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches (zowel uitvoerend als beleidsmatig), sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen.

Meer informatie over het programma en inschrijven.

Partners van Sport en Bewegen in de Buurt zijn: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Kenniscentrum Sport, ZonMw, VSG, VNG, VNO NCW, NOC*NSF en MKB Nederland.