Bestuurdersbijeenkomsten toekomstgericht sport- en beweegbeleid, kansen en keuzes

Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de toekomst voor onze volksgezondheid en zorg? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes bieden deze veranderingen voor de sportsector en het sportbeleid? Is het lokaal sport- en beweegbeleid toekomstbestendig? En wat kan hiermee bereikt worden? Welke keuzes blijven en welke moeten anders? En wat kan men bereiken met lokaal sport- en beweegbeleid?

Dit zijn allemaal vragen die u in uw werk als sportwethouder zullen bezighouden. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wil u dan ook uitnodigen om samen met ons het antwoord op bovenstaande vragen te verkennen tijdens één van de twee bestuurdersbijeenkomsten toekomstgericht sport- en beweegbeleid, kansen en keuzes.

Tijdens deze bestuurdersbijeenkomsten presenteren vertegenwoordigers van het Mulier Instituut en RIVM de inhoud van de Sport Toekomstverkenning (STV), Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) en het visiedocument Sport Stimuleert. Zij nemen u daarbij mee in de maatschappelijke opgaven van nu en de toekomst. De (sport)ontwikkelingen worden geschetst, de kansen en keuzes die dit alles met zich meebrengt en er wordt een eerste vertaalslag gemaakt naar de betekenis voor sport- en beweegbeleid. Het doel van deze ochtenden is u te inspireren bij de gemeentelijke (sport)beleidsontwikkeling voor de nieuwe collegeperiode. Een nadere toelichting op de STV, VTV en het visiedocument treft u hier aan.

Locaties en data

De bestuurdersbijeenkomsten vinden op de volgende data en locaties plaats:

  • Woensdag 12-09-2018 Helsdingen in Vianen
  • Woensdag 19-09-2018 Landstede Sportcentrum in Zwolle

Inschrijven

U kunt zich hier aanmelden voor één van de twee bestuurdersbijeenkomsten. Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis inclusief lunch.

Deze bestuurdersbijeenkomsten worden georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten in samenwerking met RIVM, Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport.

Meer informatie.