Inspiratiebijeenkomst Sociaal Actief

Ook nieuwsgierig naar wat sport en cultuur kunnen betekenen in het sociale domein? En hoe je daar beleidsmatig invulling aan geeft? Kom dan naar deze inspiratiebijeenkomst, speciaal voor beleidsmedewerkers sport, cultuur en sociaal domein van gemeenten.

Gemeenten en betrokken partijen brengen in workshops in hoe zij sport en cultuur inzetten voor een zinvol en gezond leven van ouderen, de (arbeids)participatie van (jong)volwassenen en een inclusieve samenleving op wijkniveau. Ook kun je aan de thematafels uitwisselen over vraagstukken als 'krimp' en 'integrale beleidsvorming'.

Meld je aan

Programma

9.00 – 9.30 uur
Inloop met koffie/thee

9.30 – 9.40 uur
Welkom door de gemeente Deventer en Stuurgroep Sport & Cultuur

9.40 – 9.50 uur
Startfoto Sociaal Domein – Jasper Sterrenburg (VNG projectleider IBP)

9.50 – 10.30 uur
Jaap de Graaf in gesprek met gemeentelijke vertegenwoordigers uit Deventer, Groningen en Rotterdam

10.30 – 11.25 uur
Ronde 1 Workshops en thematafels

11.25 – 11.40 uur
Pauze

11.40 – 12.35 uur
Ronde 2 Workshops en thematafels

12.35 – 12.45 uur
Beschouwing naar aanleiding van deze ochtend door Johan Wakkie

12.45 – 13.15 uur
Netwerklunch

In de middag kun je (optioneel) de opening van het NK Bedrijfssport gratis bijwonen (met Maarten van der Weijden) en deelnemen aan het NK bedrijfssport in teams (zelf aanmelden).

Keuze uit de volgende workshops en thematafels:

Workshop Kansen voor Ouderen

Wat betekenen sport en cultuur voor de gezondheid van ouderen? Hoe bereik je kwetsbare ouderen? En: dragen sport en cultuur bij aan het bestrijden van eenzaamheid? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek. De workshop wordt ingeleid door Gijs van der Scheer van de Bridge Bond over hun aanpak Denken en Doen en door Tineke Posthumus en Anita Kunst van FitArt over Krasse Fratsen. Gespreksleiding is in handen van het LKCA.

Workshop Kansen voor (Arbeids)participatie

Hoe versterk je de competenties en talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels sport en cultuur, zodat zij grotere kans maken op een baan? Jaco Zandhuis (VSG) en Hennie van Deijck (Divosa) gaan met je in gesprek over twee praktijkvoorbeelden. Maribel Coco Perez en Jillis Verbeek van KunstWerk vertellen over hun aanpak KunstWerk voor mensen uit de WMO-doelgroep. Ed Oskam van De Harde Leerschool laat je kennismaken met zijn aanpak voor kansarme jongvolwassenen.

Workshop Kansen voor Minder Zelfredzame Jongeren

Hoe voorkom je schooluitval door middel van sport en culture activiteiten en hoe zet je sport en cultuur in om jongeren actiever te laten participeren? Twee voorbeelden maken duidelijk hoe je als gemeente aan kunt sluiten bij de aanpak 'Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' en het 'Actieplan van de Jongvolwassenen Top'. Dorien Dijk (Kenniscentrum Sport) leidt het gesprek.

Workshop Kansen voor een Inclusieve Samenleving

Hoe bevorderen sport en cultuur het samenleven op wijkniveau tussen verschillende bevolkingsgroepen? Welke netwerken moet je bouwen voor een inclusieve samenleving? Bora Avric (Movisie) in gesprek met het ‘Refugee team’ van More2win (vrijwilligerswerk vluchtelingen bij sportevenementen ter voorbereiding op baan, opleiding of stage) en Kim Arntzen van Voorstad Verbindt (een verbindend sociaal kunstproject in Deventer).

Thematafel Kansen met Krimp

Voor welke uitdagingen zien gemeenten, sportverenigingen en culturele verenigingen zich gesteld in een gebied met teruglopende bevolkingsaantallen? Marian ter Haar (Kenniscentrum Sport) schetst de uitkomsten van onderzoek in de Achterhoek en gaat samen met de deelnemers in gesprek over de kansen die krimp biedt.

Thematafel Integrale Beleidsvorming

In de gemeente Groningen zijn sport, cultuur en sociaal domein beleidsmatig verbonden. Koen Eekma (beleidsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling) schetst uit ervaring de kansen en uitdagingen hierbij. Onder leiding van Chris Kuypers (LCGW) ga je in gesprek over de kansen en knelpunten die je ziet om de verbinding tussen sport, cultuur en sociaal domein te maken.

Organisatie

Sociaal Actief wordt georganiseerd door VNG en VSG, als partners in het Programma Sport en Cultuur Samen Sterker. Daarin zijn vertegenwoordigd LKCA, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, Fonds Cultuurparticipatie, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Koornetwerk Nederland. Aan deze dag werken ook Movisie en LCGW mee.

Datum:20 september 2018
Locatie:Sportpark Keizerslanden, Deventer
Tijd:9.00 – 13.00 uur