Dag van het Sportonderzoek

De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door sportonderzoekers. De DSO richt zich op onderzoekers die op wat voor manier dan ook te maken hebben met sportonderzoek. Met name het werk aan elkaar presenteren en daarover met elkaar in debat gaan is wat centraal staat op deze dag. Diverse thema’s die spelen binnen de sportpraktijk komen aan bod, zoals gezondheid, maatschappij, aangepast sporten, topsport en evenementen. De DSO wordt elk jaar georganiseerd door een andere sportacademie (HBO), waarbij elk jaar een algemeen thema centraal staat. De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport.

De Dag van het Sportonderzoek 2018 wordt georganiseerd door De Haagse Hogeschool in samenwerking met het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving.

Editie 2018 in Den Haag

Tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2018 ‘In for Motion’ op 8 november in Den Haag is het mogelijk om een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie. Er komen deze dag diverse thema’s aan bod die relevant zijn binnen de sport. De hoofdthema’s op deze dag zijn:

 • Technologie & innovatie
 • Waarde van sport
 • Leven lang bewegen
 • Beter presteren

Abstract konden worden ingediend over diverse onderwerpen die binnen één of meerdere van bovenstaande thema’s vallen, zoals:

 • Aangepast sporten
 • Actieve gezonde leefstijl
 • Belasting en belastbaarheid
 • Big data en sportapps
 • Bewegingsonderwijs en LO
 • Pedagogiek en motorisch leren
 • Beweegvriendelijke omgeving en sportaccommodaties
 • Gezonde school
 • Jeugdsport
 • Maatschappelijke waarde van sport
 • ‘Physical literacy’
 • Seniorensport
 • Sportbeleid
 • Sporteconomie
 • Sportevenementen
 • Sportgeschiedenis
 • Sportinnovatie en technologie
 • Sportmanagement
 • Sportmarketing en communicatie
 • Sportparticipatie
 • Talentontwikkeling
 • Topsport
 • Trainen en coachen
 • Naar een veiliger sportklimaat
 • (Vitale) verenigingen
 • Zwemvaardigheid

De Nacht van het Sportonderzoek op 7 november

Voorafgaand aan de Dag zal de Nacht georganiseerd worden. De Nacht van het Sportonderzoek is een netwerkevent, waarbij in een gezellige en ontspannen setting, voorzien van goed eten en drinken, informele netwerking en discussie tussen onderzoekers, beleidsmakers, werkveld en bedrijfsleven gestimuleerd worden. Op woensdag 7 november 2018 wordt de Nacht van het Sportonderzoek georganiseerd in het Lighthouse Café van de Haagse Hogeschool.

Meer informatie over het programma of aanmelden.