Vakbeurs Sportaccommodaties

Vakbeurs Sportaccommaties vindt plaats op 14 maart 2019 in Expo Houten.
Deze vakbeurs is hét evenement voor ontwerp, bouw, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties.

Bekijk de evenementpagina op onze website voor alle informatie.

Kenniscentrum Sport levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de Vakbeurs Sportaccommodaties. Op het kennispodium verzorgt Kenniscentrum Sport zes sessies die ingaan op actuele vraagstukken en oplossingen die er zijn rondom sportinfrastructuur en accommodaties.

Hoe kunnen we sportaccommodaties CO2 neutraal maken? En wat kan een gemeente daarin betekenen? Hoe kunnen we de ruimte van sportaccommodaties zo optimaal mogelijk benutten? En hoe richt je de openbare ruimte nou beweegvriendelijk in? Vragen die tijdens de verschillende sessies aan bod komen en waar experts van Kenniscentrum Sport en andere organisaties je graag het antwoord op geven.

Meer weten of heb je nu al vragen? Neem dan contact op met Hans Arends (hans.arends@kcsport.nl; +31 6 21649594)

Kenniscentrum Sport staat voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis over sport en bewegen. De informatie die zij verzamelt en verspreidt is waardevol voor alle professionals in het vakgebied: ambtenaren, onderzoekers, adviseurs, ontwerpers en meer. Voor alle vragen op het gebied van sport en bewegen, kunt u bij het Kenniscentrum Sport terecht voor betrouwbare, onderbouwde antwoorden.