Regionale bijeenkomsten Brede regeling combinatiefuncties

Voor iedereen die betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties organiseert Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) regionale bijeenkomsten met ondersteuning van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF.

In de periode van april tot en met de eerste week van juli 2019 worden in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Per regio kunnen andere thema's aan de orde komen. 

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een andere focus gekregen en er is meer budget beschikbaar gekomen. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Lees / bekijk ook de flyer of webinar 'Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches'.

Om gehoor te geven aan de vraag om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, zullen jaarlijks in de periode van maart/april tot en met juni 27 regionale bijeenkomsten worden gehouden. Hierdoor kan tevens de aansluiting met de beoogde lokale en regionale Sportakkoorden en Preventieakkoorden en de in 2019 te realiseren lokale Gezondheidsnota’s beter tot stand worden gebracht.

Doel

Wij zullen u informeren over landelijke ontwikkelingen zoals het ondersteuningsplan Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), de nieuwe monitor BRC en de relatie met het Sportakkoord. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Er zal op 2 à 3 thema’s onder leiding van een tafelbegeleider doorgepraat worden.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Data en regio’s 

 • 15 april Kennemerland, Overveen
 • 16 april Gelderland-Midden, Arnhem
 • 7 mei Groningen, Groningen
 • 7 mei Fryslân, Drachten
 • 9 mei Regio Utrecht, Nieuwegein
 • 13 mei Drenthe, Roden
 • 13 mei Noord- en Oost-Gelderland, Apeldoorn
 • 14 mei Noord-Oost Brabant, Oss
 • 20 mei Zuid-Oost Brabant, Eindhoven
 • 21 mei West-Brabant, Rucphen
 • 22 mei Hart voor Brabant, Tilburg
 • 3 juni Zuid-Holland Zuid. Sliedrecht
 • 4 juni Zeeland, Goes
 • 5 juni Twente, Hengelo
 • 6 juni IJsselland, Dalfsen
 • 11 juni Hollands-Noorden, Schagen
 • 17 juni Zuid-Limburg, Heerlen
 • 18 juni Gelderland-Zuid, Tiel
 • 20 juni Midden-Limburg, Roermond
 • 24 juni Hollands-Midden, Alphen aan den Rijn
 • 25 juni Noord-Limburg, Venray
 • 27 juni Haaglanden, Den Haag
 • 1 juli Flevoland, Lelystad
 • 2 juli Amsterdam, Amsterdam
 • 2 juli Gooi en Vechtstreek, Hilversum
 • 3 juli Zaanstreek/Waterland, Monnickendam
 • 4 juli Rotterdam-Rijnmond, Vlaardingen

De (kosteloze) bijeenkomsten zullen een dagdeel duren, inclusief lunch.

Bekijk alle informatie op de website Sport & Bewegen in de Buurt.