Symposium “De kracht van het onbewust motorisch leren in de neurorevalidatie”

Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van het vierjarig RAAK-Pro project “De kracht van het onbewuste leren 2.0”.

Meer informatie over dit project.

Gedurende dit project is onderzocht hoe onbewuste motorische leerstrategieën toegepast kunnen worden en welke ondersteunende technologieën ingezet kunnen worden om het lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren. De theoretische achtergrond, maar vooral ook de praktische toepassing van impliciet motorisch leren in de neurorevalidatie en de inzet van technologie komen aan bod.

Meer informatie en aanmelden.

Voor wie?

Projectpartners, therapeuten, docenten, cliënten, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier. Indien u zich heeft ingeschreven rekenen wij op uw komst.