Nationale Kennisdag 2019 Brede Regeling Combinatiefuncties: De buurtsportcoach maakt het verschil!

De jaarlijkse Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties vindt dit jaar plaats op 12 december in Den Bosch.

De themasessies die tijdens deze kennisdag plaatsvinden zijn gebaseerd op de diverse deelakkoorden, waarbij wordt ingezoomd op de rol van de buurtsportcoach.

Voor wie?

De Kennisdag is er voor buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches en teamleiders/beleidsmedewerkers/ coördinatoren van: gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen.

Meer informatie en aanmelden.