Kennismakerij - ontmoet, deel en benut de kracht van sport, bewegen en spelen

Vanwege haar 40-jarig jubileum trakteert SSNB, samen met Vereniging Sport en Gemeenten, op kennis, inspiratie, inzicht, ontmoeting en uitwisseling. Kennismakerij vindt plaats op 4 december 16.00 -21.00 uur in Tilburg. 

In samenwerking met een breed scala aan partners is een mooi inhoudelijk programma samengesteld. Centraal staan de ontwikkeling en borging van de lokale sportakkoorden. Maar er is meer, ook voor gemeenten die (nog) niet aan de slag gaan met een lokaal sportakkoord. De workshops met relevante en actuele thema’s leveren de nodige aanknopingspunten om met sport, bewegen en spelen zoveel mogelijk maatschappelijke winst te realiseren.

Sprekers en workshops

 • Dagvoorzitter Hanne van Aart | burgemeester van de gemeente Loon op Zand, verbindt tijdens de Kennismakerij als dagvoorzitter de verschillende programmaonderdelen aan elkaar. 
 • Keynote spreker Ton Wilthagen | hoogleraar aan Tilburg University, beschouwt als keynote spreker op de kracht van sport en bewegen voor andere domeinen. Naast hoogleraar Arbeidsmarkt is hij ook een van de trekkers van het maatschappelijke impact programma. 
 • Ook criminelen houden van voetbal | Marieke Schoots, Toine Spapens, Rik Ceulen | In deze workshop zullen criminologen Toine Spapens (professor criminologie Tilburg University) en Rik Ceulen (criminoloog gemeente Tilburg) samen met Marieke Schoots (programma-manager Impact-programma Tilburg University) op interactieve wijze de weerbaarheid van sportclubs tegen criminele inmenging met u bespreken. Dit zullen zij doen aan de hand van het recent gepubliceerde onderzoek ‘Ook criminelen houden van voetbal’ en een casus uit de regio.
 • Duurzame sportaccommodaties - 95% CO2 reductie in 2050: hoe maken we dit waar? | Bas IJpelaar | Het Klimaatakkoord maakt de doelstellingen helder: 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050. Een enorme uitdaging voor gemeenten, sportverenigingen en andere eigenaren van sportaccommodaties. Om dit te realiseren moeten we er met zijn allen de schouders onder zetten.
 • Gezond ouder worden - verkennen en oplossen door te spelen met disciplines | Steven Vos, Dennis Arts | In deze workshop kijken we vanuit een totaalperspectief naar gezond oud worden. Vanuit een interdisciplinaire samenwerking gaan we je laten zien dat je gezondheid anders kunt definiëren en benaderen. Uiteindelijk gaan we aan de hand van een casus en een werkvorm actief op zoek naar de rol van o.a. sport en bewegen in dit complexe spanningsveld van maatschappelijke uitdagingen en individuele zoektochten om gezond oud te worden.
 • Investeren in sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde! | Karin van der Maat | Sporten en bewegen heeft maatschappelijke waarde. Het maakt gezond en gelukkig, dat staat niet ter discussie. Maar hóe gezond en hóe gelukkig? En weegt het op tegen de investering die we ervoor doen? In deze workshop deelt Karin van der Maat van Kenniscentrum Sport haar kennis over Social Return On Investment (SROI). 
 • Regionale netwerken Vereniging Sport en Gemeenten: ontwikkeling, uitvoering en borging lokale sportakkoorden | In deze workshop nodigen de regioadviseurs van Vereniging Sport en Gemeenten je uit om ervaringen uit te wisselen en concreet afspraken te maken over de ontwikkeling, uitvoering en borging van lokale sportakkoorden. Dat doen we in regioverband, zodat gemeenten elkaar op dat schaalniveau kunnen aanvullen en samenwerking kunnen vinden. 
 • Spelenderwijs naar een gedragen beleid voor Sport en Bewegen - policy game VTV In2Action | Frank Den Hertog, Jan Jansen, Sarah Pos | In deze workshop wordt u uitgedaagd om met verve een rol te spelen binnen de fictieve gemeente Struinen, die zojuist een ‘Gezond leven en bewegen’ beleid heeft vastgesteld. Opdracht voor de spelers is om tot beleidsactiviteiten te komen die een breed draagvlak hebben en gebaseerd zijn op kennis (‘evidence’) uit praktijk en wetenschap.
 • Met Urban Sports & Culture ook uw gemeente versterken? | Ruth Giebels, Dave Schoonen | Urban Sports & Culture is niet alleen een thema voor de grote stad. Ook kleinere gemeenten kunnen hier iets mee. In deze workshop gaan we vanuit de Urban way of working (do it yourself, do it together) werken aan een actieplan om de Urban scene in uw gemeente te activeren. 
 • Sport Toekomstverkenning | Consortium Sport Toekomstverkenning | Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen staan centraal in de Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland’. 
 • Een lokaal werknet: cruciaal voor preventie | Caroline Peeck
 • Data?? Dûh! | Juanita van der Hoek, John van Ameijde | In deze workshop delen we geen ingewikkelde, technische verhalen; maar wel direct toe te passen ‘recepten’ voor data-gedreven beleid. De workshop wordt verzorgd door Juanita van der Hoek (programma manager integraal sociaal domein in de gemeente Uden) en John van Ameijde (Adviseur Data Science van VNG Realisatie). 
 • Leisure & Sport onmisbaar voor een gezonde leefomgeving | Midpoint House of Leisure, SSNB | Voorzieningen en programmering op het gebied van sporten, bewegen en spelen zijn onmisbaar voor een gezonde, prettige woon-, werk- en leefomgeving. Slow leisure in het algemeen, en sporten, bewegen en spelen in het bijzonder, kan en moet beter benut worden als succesfactor voor een goed woon-, werk,- leef- en vestigingsklimaat in Brabant. 
 • Inclusief sporten en bewegen - best practices | Miriam van Moll, in samenwerking met diverse partijen | Iedereen moet een leven lang plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen. Want het is gezond om te sporten en bewegen, het verbindt, het is universeel en het is ook nog eens leuk. Sport en bewegen kan op laagdrempelige en kosteneffectieve wijze veel meerwaarde bieden om participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen te bevorderen. Tijdens deze workshop delen we op interactieve wijze best practices: hoe kunnen we de verschillende doelgroepen laten deelnemen, wat zijn de succesfactoren en wat zijn valkuilen, hoe betrekken we partijen om hieraan bij te dragen, etc. 
 • Verenigingsondersteuning van de toekomst | Coen van den Bemt | In menig lokaal beleid of lokaal sportakkoord staat de ambitie om sportclubs te vitaliseren en toekomstbestendig te houden. Rondom deze sportclub worden door de gemeente, sportbonden en andere organisaties diverse vormen van ondersteuning beschikbaar gesteld aan clubs. Hoe kunnen we al deze krachten en kennis bundelen en, sámen vanuit de behoefte van de sportclub, hen optimaal helpen te versterken? 
 • De gecombineerde leefstijlinterventie: hoe maken we daarvan gezamenlijk een succes en plukken we er samen de vruchten van? | Karlijn Leenaars | Vanaf 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Deelnemers betalen geen eigen risico. Hoe u hier als gemeente met uw buurtsportcoaches op kan inspringen en wat de voorwaarden van deze gecombineerde leefstijlinterventie nog verder inhouden, hoort u in deze workshop. 

Meer informatie over het programma en aanmelden.