22 buurtsportcoaches van start in pilot erkennen competenties

Werkgevers in de Sport (WOS) en Kenniscentrum Sport trekken samen op binnen de pilot Erkennen van Competenties voor buurtsportcoaches. Er komt subsidie voor een deel van de kosten die werkgevers maken voor dit traject vanuit het arbeidsmarktfonds ‘Samen presteren’. Woensdag 20 januari kwamen 22 buurtsportcoaches met hun werkgevers naar Ede voor de kick-off van de EVC-pilot.

Buurtsportcoaches van SportIDNieuwegein, de Gelderse Sportfederatie, SRO Amersfoort, SportService Zwolle, Sportservice Ede en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen brengen de komende drie maanden hun competenties in kaart. Tijdens de kick-off bij Kenniscentrum Sport kregen ze te horen wat hen tijdens de pilot te wachten staat. Ze toonden zich zeer nieuwsgierig en gemotiveerd.

Portfolio samenstellen

Nog deze maand zijn de eerste individuele intakegesprekken. Vervolgens stellen de 22 deelnemers hun portfolio samen: ze verzamelen allerlei ‘bewijsmateriaal’ voor hun kennis, vaardigheden en ervaring. Beoordelaars bekijken dat en komen voor een interview naar de werkplek.

Samen Presteren

Kenniscentrum Sport draagt een groot deel van de kosten van de pilot. Er komt bovendien geld beschikbaar uit het arbeidsmarktfonds ‘Samen Presteren’. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken binnen ‘Samen Presteren’ samen aan de modernisering van de sportsector. Het fonds ondersteunt onder meer activiteiten gericht op goed werkgeverschap (via goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden) en goed werknemerschap (onder meer goede motivatie en fysieke en mentale conditie). Scholingsbehoeften en scholingsmogelijkheden zijn belangrijke thema’s binnen het arbeidsmarktfonds. De EVC-pilot voor de nog jonge beroepsgroep van buurtsportcoaches past in die doelstellingen.

Kwaliteitsontwikkeling

Met de pilot willen Kenniscentrum Sport en de WOS de buurtsportcoaches en hun werkgevers ondersteunen in de kwaliteitsontwikkeling. De inmiddels zo’n 5.000 buurtsportcoaches in Nederland spelen een grote rol bij sport- en beweegactiviteiten in wijken en gemeenten. ‘Buurtsportcoaches vormen een nieuwe, belangrijke beroepsgroep’, zei Willemijn Baken, directeur van Kenniscentrum Sport, tijdens de kick-off. ‘Buurtsportcoaches zijn verbinders, ze bouwen bruggen tussen sectoren als sport, zorg, welzijn, cultuur en onderwijs. Dat is wat we willen, dat is wat we nodig hebben in onze samenleving.’

Buurtsportcoaches aanwezig bij kick-off van de EVC-pilot

Pioniers

De EVC-pilot is goed om de positie van de buurtsportcoach te verstevigen en te werken aan professionalisering en branchevorming, benadrukte Willemijn Baken. ‘Buurtsportcoaches zijn pioniers. Ze moeten zich nog bewijzen. De pilot laat ongetwijfeld zien dat ze een knapzak vol competenties hebben.’ Als de pilot een succes blijkt, wordt het EVC-traject landelijk uitgerold.

Partners

Kenniscentrum Sport is kartrekker van de pilot. De WOS ondersteunt bij de werving van (nog meer) buurtsportcoaches en denkt mee bij de uitvoering. De werknemersorganisaties FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Dienstenbond hebben een adviserende rol. Erkend certificeerder JEP Persoonscertificering uit Doetinchem levert de assessoren die de EVC-kandidaten gaan begeleiden en beoordelen. Dat beoordelen gebeurt aan de hand van het beroepscompetentieprofiel voor buurtsportcoaches. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en CIOS Rijn & IJssel uit Arnhem zijn bij de pilot betrokken voor (bij)scholingactiviteiten.

Meer informatie over het EVC-traject?

Kijk op www.kenniscentrumsport.nl of neem contact op met Melissa de Bruin (Kenniscentrum Sport) via 0318 490 900 of via e-mail melissa.debruin@kcsport.nl.

Bron: Kenniscentrum Sport