Nieuwe erkende interventies sport en bewegen in de database Effectief Actief

Vanaf 2016 staan nieuwe erkende sport- en beweeginterventies in de database Effectief Actief. Deze interventies zijn erkend op het niveau Goed Beschreven en richten zich op ouderen, mensen met een chronische aandoening, jongeren met overgewicht, sportiviteit en respect bij voetballers van 12-18 jaar en op veiligheid binnen sportverenigingen.

IVN Biowalking is een groepswandeling in de natuur, georganiseerd voor mensen met chronische gezondheidsklachten en begeleid door een zorgprofessional en natuurgids. Deelnemers worden op een laagdrempelige en veilige manier bekend gemaakt met wandelen in de natuur door de aanwezigheid van de zorgprofessional. Door het genieten van natuur en contact met andere deelnemers is Biowalking leuk, leerzaam en gezond om te doen.

Goldensports is een aanpak om senioren (m/v) te stimuleren om meer te gaan bewegen in de buitenlucht in hun eigen buurt. Het is voor elk niveau geschikt en er is veel variatie in de oefeningen. Op deze manier blijven ouderen langer gezond en ontmoeten ze leeftijdgenoten in de buurt.

Fit4Life beweegtuin van IJslander is een laagdrempelige manier om ouderen in beweging te krijgen. Hiermee werken zij aan hun mobiliteit en zelfvertrouwen. De beweegtuin bestaat uit hoogwaardige RVS-toestellen, aangepast op de doelgroep en voorzien van duidelijke instructiebordjes. Onder leiding van een professional, maar ook individueel, kunnen ouderen zo gericht werken aan balans, kracht en uithoudingsvermogen.

Gewichtige gezinnen is gericht op gezinnen met jongeren van 12-18 jaar. Met groepsbijeenkomsten ( gedrag en voeding) , bewegingsbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten, kookworkshops, huisbezoeken en telefonisch of online worden deze gezinnen begeleid om overgewicht bij jongeren aan te pakken.

KERNgezond is een integraal concept gericht op gezondheidsbevordering, sportstimulering en normen en waarden bij kinderen van 8 - 12 jaar. Het draait om kennismaking, bewustwording en motivatie, bij zowel kinderen als hun ouders/opvoeders. Plezier maken en beleving staan centraal binnen KERNgezond. De interventie is uniek door het inzetten van topsporters die als voorbeeldfunctie voor de jeugd fungeren.

Bewegen op recept bij sport is gericht op volwassenen die onvoldoende bewegen en gezondheidsklachten hebben. Dankzij een beweegrecept van een huisarts of fysiotherapeut en goede begeleiding lukt het veel van de deelnemers om wekelijks actief te worden.

Sport en Gedrag is een training met een educatieve component met als doel bewustwording te creëren bij voetballers die ongewenst gedrag vertonen op het voetbalveld. De invoering van de training Sport en Gedrag is onderdeel van een breed pakket van acties in het voetbal die worden uitgevoerd om sportiviteit en respect op de voetbalvelden te stimuleren.

Veiligheidsanalyse bij sportverenigingen helpt bestuurders van bij het sturen op het thema ‘veiligheid’ binnen de sportvereniging. Tijdens de veiligheidsanalyse worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Het gaat hierbij om een informatiebijeenkomst, checklist bij bestuurders, schouw op de vereniging en socratische gesprekken met de verschillende actoren. Na afloop van de veiligheidsanalyse zijn de bestuurders in staat om op basis van de input van de verschillende geledingen binnen en buiten de sportvereniging invulling te geven (op beleid, activiteiten en resultaten) aan het thema veiligheid binnen de sportvereniging.

De database Effectief Actief wordt onderhouden en samengesteld door Kenniscentrum Sport. Hiermee geeft het lokale professionals inzicht in de kwaliteit, werkzaamheid en uitvoerbaarheid van sport- en beweeginterventies. Kenniscentrum Sport ondersteunt kansrijke interventies die hun aanpak willen versterken. Kenniscentrum Sport werkt hierin samen en op dezelfde wijze met 6 landelijke organisaties die andere sectoren vertegenwoordigen: RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Movisie, Vilans en het Trimbos-instituut. Door de interventiebeschrijvingen toegankelijk te maken, wordt de uitwisseling van kennis over ‘wat werkt’ binnen de verschillende sectoren bevorderd.

Voor meer informatie over Effectief Actief kunt u terecht bij Ineke Kalkman (ineke.kalkman@kcsport.nl) of Melissa de Bruin (melissa.debruin@kcsport.nl)

Bron: Kenniscentrum Sport