Erkennen van Verworven Competenties (EVC) buurtsportcoaches in 2017 mogelijk

Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. Inmiddels werken
landelijk ongeveer 4.800 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal)
onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren. Een officiële
beroepsopleiding tot buurtsportcoach bestaat (nog) niet. Buurtsportcoaches hebben uiteenlopende opleidingen gedaan op MBO, HBO en ook universitair niveau, van vakleerkracht lichamelijke opvoeding tot jongerenwerker, fysiotherapeut of sport- en bewegingsleider. 

Veel kennis en vaardigheden die specifiek zijn voor de buurtsportcoach, zoals het verbinden en samenwerken, leer je in de praktijk. Daar bouw je je ervaring op. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Alles wat je aan levens-, werk- en leerervaring hebt, wordt bekeken, vergeleken met het erkende competentieprofiel buurtsportcoach en gewaardeerd. Dat levert je uiteindelijk een Ervaringscertificaat op. Met zo’n certificaat laat je zien dat je bepaalde competenties en werkprocessen beheerst. 

Het Ervaringscertificaat zorgt ervoor dat je sterker in je baan staat: het maakt glashelder wat je weet en kunt. Het is verrassend om te ervaren hoeveel je al hebt geleerd en gedaan in de praktijk. Dat geeft zelfvertrouwen (en nieuwe mogelijkheden). En je krijgt meer waardering van je collega’s en je werkgever. Het certificaat is een mooie aanvulling op je diploma’s en je CV, dat is ook handig als je een andere baan wilt of ergens tijdelijk werkt. Daarnaast helpt het om professionals in andere sectoren te laten zien wat een buurtsportcoach kan. Je bouwt aan vertrouwen in de kwaliteit en deskundigheid die je als buurtsportcoach in huis hebt. En ‘last but not least’: Een ervaringscertificaat of een branchecertificaat kan bijdragen aan die erkenning en de profilering van het beroep buurtsportcoach.

In 2016 deden 23 buurtsportcoaches mee aan een pilot EVC-traject. Op basis van hun ervaringen en suggesties hebben we het EVC-traject verbeterd. Vanaf het voorjaar 2017 kunnen geïnteresseerde buurtsportcoaches uit het hele land het EVC-traject volgen en hun competenties aantonen. Kijk hier voor meer informatie, de reacties van enkele buurtsportcoaches die meededen aan de pilot en de quickscan.

EVC header bekroon je werkervaring

Bron www.kenniscentrumsport.nl