A&O fonds Gemeenten verleent subsidie aan EVC-traject buurtsportcoaches

Erkenning van Verworven Competenties

NISB-header-bekroon-je-werkervaring(Vierkant).jpg

Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. Inmiddels werken landelijk ongeveer 4.500 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal) onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren. Een officiële beroepsopleiding tot buurtsportcoach bestaat (nog) niet. Buurtsportcoaches hebben uiteenlopende opleidingen gedaan op MBO, HBO en ook universitair niveau, van vakleerkracht lichamelijke opvoeding tot jongerenwerker, fysiotherapeut of sport- en bewegingsleider. Veel kennis en vaardigheden die specifiek zijn voor de buurtsportcoach, zoals het verbinden en samenwerken, leren ze in de praktijk. Daar bouwen ze hun ervaring op. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Alles wat je aan levens-, werk- en leerervaring hebt, wordt bekeken, vergeleken met het erkende competentieprofiel buurtsportcoach en gewaardeerd. Dat levert je uiteindelijk een Ervaringscertificaat op. Met zo’n certificaat laat je zien dat je bepaalde competenties en werkprocessen beheerst. Een deel van de huidige buurtsportcoaches is in dienst van een gemeente of een gemeentelijke instelling. Voor hen is er de mogelijkheid om subsidie voor het traject aan te vragen.

Subsidieregeling

Het A&O fonds gemeenten kent een subsidieregeling om praktijkkennis te ontwikkelen en duurzaam toe te passen. De exacte voorwaarden staan vermeld in de subsidiewijzer. Subsidie voor het EVC-traject buurtsportcoaches (de eerste €3000-, volledig en daarna 50% van de subsidiabele kosten) behoort tot de mogelijkheden. Indien een gemeente zelf minimaal 8 deelnemers heeft kan dat via de ‘impulsregeling’ (vanaf pag. 19). Maar gemeenten en gemeentelijke instellingen kunnen ook gezamenlijk een aanvraag indienen, de ‘ImpulsPlusregeling’ (vanaf pag. 25). Voor vragen over subsidies kunt u terecht bij de Subsidie Helpdesk van het A+O fonds Gemeenten, bereikbaar van maandag t/m donderdag 9-16.00 en vrijdagen t/m 12.00.

Meer informatie over het EVC-traject voor buurtsportcoaches is te vinden op de website van Kenniscentrum Sport.

Bron: Kenniscentrum Sport