Meer kinderen actief in watersport doel van samenwerking

Nederland is van oudsher een watersportland. Het Watersportverbond en Kenniscentrum Sport gaan zich samen intensiever bezighouden met onder andere de vraag hoe je de jeugd van nu enthousiast krijgt voor zeilen, kanovaren, surfen of andere watersporten.

Vervolgvraag is daarbij hoe je jongeren behoudt voor de watersport en bindt aan een watersportvereniging in de buurt. Dat is een onderwerp waar Kenniscentrum Sport al workshops over heeft gegeven bij het Watersportverbond, maar dit wordt nu structureel en intensiever opgepakt.

Tijdens het jeugdwatersportevent 'Optimist on Tour' in Den Haag hebben de directeuren van het Watersportverbond (Maurice Leeser) en Kenniscentrum Sport (Willlemijn Baken) hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Foto: Laurens Morel.

Het Watersportverbond wil toegevoegde waarde bieden aan zijn verenigingen. Ook wil het Watersportverbond de instroom van met name jeugd vergroten. Kenniscentrum Sport heeft de kennis en kwaliteit in huis om het Watersportverbond te ondersteunen het niveau van dienstverlening te laten toenemen.

Kinderen enthousiast maken voor watersport

Optimist on Tour is onderdeel is van de samenwerking. Vanaf 2014 hebben ruim 35.000 kinderen meegedaan aan Optimist on Tour en hebben veel kinderen via dit introductieprogramma de eerste stap gemaakt naar een watersportvereniging. Kenniscentrum Sport en het Watersportverbond willen dit programma nog succesvoller maken en de doorstroom naar watersportverenigingen verbeteren. Het Watersportverbond en Kenniscentrum Sport gaan daarom intensiever met elkaar samenwerken.

Vandaag hebben tijdens dit watersportevenement voor de jeugd bij de North Sea Regatta in Den Haag de directeuren Willemijn Baken (directeur Kenniscentrum Sport) en Maurice Leeser (directeur Watersportverbond) hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.

Maurice Leeser: “We willen nog meer kinderen bereiken en hen enthousiast maken voor de watersport. Via watersportverenigingen en vaarscholen kunnen ze plezier op het water beleven én beter worden in zeilen, ‘suppen’ of kanovaren. Verder willen we onze verenigingen effectiever ondersteunen. Daarvoor is onafhankelijke en betrouwbare kennis essentieel”. De ambitie is ook dat Optimist on Tour een erkende interventie wordt, zodat het programma in aanmerking komt voor, door de overheid, gesubsidieerde sportstimuleringsprogramma’s zoals de Sportimpuls. Maurice Leeser: ”In Kenniscentrum Sport hebben we een partner die ons kan ondersteunen bij het maken van de stappen die nodig zijn om onze ambities te realiseren.”

Ook voor andere sportbonden interessant

Voor Kenniscentrum Sport levert de samenwerking meer kennis over en inzicht in belangrijke elementen voor succesvolle sportstimuleringsprogramma’s voor kinderen en jongeren. Willemijn Baken: “We willen het Watersportverbond niet alleen ondersteunen door kennis te leveren en in co-creatie te ontwikkelen, we doen ook kennis op in de samenwerking; die zetten we in voor andere sporten. In de contacten met sportbonden en via congressen, trainingen, workshops, bijeenkomsten en publicaties op www.allesoversport.nl delen en verspreiden we de kennis.” Zo is onlangs al kennis in een artikel vastgelegd over jeugdparticipatie bij roeivereniging Nautilus in Rotterdam.

Knipsel artikel jeugdparticipatie

Het Watersportverbond en Kenniscentrum Sport willen onafhankelijke en betrouwbare kennis verzamelen en verspreiden die bijdraagt aan sportplezier, de kwaliteit van sport en de bijdrage van sport aan maatschappelijke vraagstukken. Het Watersportverbond hoopt dat de samenwerking een bijdrage levert aan de groei van het aantal watersporters bij watersportverenigingen en het plezier dat zij aan de watersport beleven”

Over het Watersportverbond

Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

Over Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Met deze kennis kunnen we de economische en maatschappelijke impact van sport vergroten: de juiste kennis zorgt voor een snellere revalidatie of lager arbeidsverzuim, meer participatie van mensen met een handicap, goed geschoolde trainers en coaches of – voor topsporters – het kleine verschil tussen ‘wel of geen medaille’. En voor iedereen geldt dat verantwoord sporten en het voorkomen van blessures er voor zorgt, dat we gezond én met plezier (blijven) bewegen. Antwoorden op vragen over sport en bewegen vind je op www.allesoversport.nl.

Bron: Kenniscentrum Sport / Watersportverbond