Idzard Pruiksma buurtsportcoach van het jaar 2017

Tijdens de landelijke dag voor deze beroepsgroep kreeg Idzard Pruiksma de prijs uitgereikt voor zijn proactieve en succesvolle aanpak om kwetsbare kinderen en (hang)jongeren te bereiken. Tijdens de landelijke Buurtsportcoachdag bestond het hoofdprogramma onder meer uit twee lezingen.

René van den Burg sprak over het belang van persoonlijke ontwikkeling en werken aan kwaliteit en vakmanschap in relatie tot samenwerken met het sociaal domein. Anke Siegers pleitte voor ‘de nieuwe route’. Hierbij gaat het om een kanteling waar niet langer de organisatie en efficiëntie centraal staan, maar de mens en samensturing.

René van den Burg noemde de buurtsportcoaches – hoe verschillend ze ook zijn – een beroepsgroep die zich kenmerkt door passie en inspiratie. Hij sloot zijn verhaal af met een oproep aan buurtsportcoaches om trots te zijn op zichzelf en op hun werk, en om te investeren in jezelf en in de beroepsgroep. Aansluitend deden tien opleiders een pitch voor hun training / opleiding / bijscholing en was er een informatiemarkt.

Anke Siegers opende haar lezing met prachtige beelden van allerlei verschillende mensen van over de hele wereld, en indrukwekkend gezang van het lied ‘People’. De zaal was muisstil en ze had iedereen te pakken met haar verhaal over transformatie en transities, samensturing, het betrekken van burgers en hun naasten en de werkwijze van wijkteams en gemeenten in het sociale domein. Opvallend was haar vergelijking tussen de maatschappij en een rups die in een vlinder transformeert: “voor een ware transformatie is complete chaos noodzakelijk”. Waarbij ze een beeld toonde van een rups die compleet oploste in zijn cocon, alvorens er een vlinder uit kwam. Zij pleitte nadrukkelijk voor meer regie bij burgers, omdat écht mogen meebeslissen (en niet schijn-beslissen) leidt tot meer verantwoordelijk en eigenaarschap.

Lees het uitgebreide verslag van deze dag op sportindebuurt.nl

Bron: Kenniscentrum Sport