106 nieuwe Sportimpulsen binnenkort van start!

In de komende dagen ontvangen alle sport- en beweegaanbieders die een subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over hun honorering of afwijzing. ZonMw ontving 197 subsidieaanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelde deze op relevantie en kwaliteit. Na beoordeling kwamen 106 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Dit zijn 31 aanvragen voor de ‘reguliere’ Sportimpuls, 54 aanvragen voor de Sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ en 21 aanvragen voor de Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’.

Binnen de regelingen ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ en ‘Kinderen sportief op gewicht’ is voldoende budget om alle projecten te honoreren die passend zijn binnen Sportimpuls en op kwaliteit minimaal een voldoende hebben gescoord. Bij de reguliere Sportimpuls krijgen de aanvragen subsidie die ‘zeer relevant en zeer goed’, ‘zeer relevant en goed’, ‘relevant en zeer goed’ en ‘relevant en goed’ scoorden. Binnen deze laatste categorie is een nadere weging toegepast omdat slechts een deel hiervan subsidie kan krijgen. Dat komt omdat er veel meer aanvragen zijn dan budget. Helaas konden daardoor projecten van goede kwaliteit niet worden gehonoreerd.

Cofinanciering
Nieuw dit jaar is de verplichte cofinanciering. Dit heeft er voor gezorgd dat de financiële paragrafen van de aanvragen beter uitgewerkt zijn dan in voorgaande jaren. Wij verwachten dat projectactiviteiten hierdoor na twee jaar uitvoering beter zijn geborgd. De gehonoreerde projecten gaan uiterlijk 1 september 2017 van start.

Meer informatie
Zodra alle meldingsformulieren zijn teruggestuurd naar ZonMw volgt meer informatie over de gehonoreerde Sportimpuls projecten, zoals over de spreiding en welke interventies van de Menukaart Sportimpuls het betreft.

Heeft u vragen over Sportimpuls? Stuur een mail naar sportimpuls@zonmw.nl of aan de samenwerkende partners van Sport en Bewegen in de Buurt – NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, ZonMw en VSG – die aanwezig zijn bij de zes regionale Lerende Netwerken van 18 september tot en met 9 oktober.
Voor lokale ondersteuning tijdens de uitvoering-, en afrondingsperiode van de Sportimpuls kunt u terecht bij NOC*NSF: sportimpuls@nocnsf.nl

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Sportimpuls: meld u aan voor de nieuwsbrief van Sport en Bewegen in de Buurt.

Sport en Bewegen in de Buurt
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Bron https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/106-nieuwe-sportimpulsen-binnenkort-van-start/