Feiten en cijfers over sport en bewegen van mensen met een beperking overzichtelijk verzameld in zes factsheets

Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut brengen zes factsheets uit over sport en bewegen voor mensen met diverse soorten beperkingen. De sportdeelname van mensen met een beperking blijft vaak achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is ook verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen, stimulansen, en manieren om de doelgroep te bereiken.

De factsheets zijn ingedeeld naar mensen met een chronische aandoening, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met een beperking. In de factsheets is kennis gebundeld over sportdeelname, praktische tips voor elke doelgroep en een overzicht hoe en waar je de doelgroep het beste kunt bereiken. Voor meer informatie wordt verwezen naar relevante en actuele bronnen.

Een aantal feiten uit de factsheets

  • Bij de woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking worden vaak belemmeringen ervaren om vervoer naar een sportactiviteit te organiseren. Aanbod op locatie kan een oplossing zijn;
  • Maak bij mensen met een lichamelijke beperking goed onderscheid tussen een motorische, visuele of auditieve beperking. Let er bij mensen met een visuele beperking op dat er geen losse spullen op de grond liggen. Laat bij mensen met een auditieve beperking vooraf beeldmateriaal zien van de sport- of beweegoefening;
  • De betekenis van sport is voor elk kind met gedragsproblemen anders en kan ook negatieve ervaringen opleveren. Bijvoorbeeld wanneer iemand ADHD heeft en frustratie bij de sport- of beweegactiviteit ervaart;
  • Voor mensen met een chronische aandoening is advies, ondersteuning en doorverwijzing vanuit de gezondheidszorg belangrijk. Een buurtsportcoach kan hierbij helpen;
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen baat hebben bij sport en bewegen omdat dit het herstel kan bevorderen. Zorg voor een prikkelarme omgeving en focus op wat ze nog wel kunnen;
  • Kinderen met een beperking kun je het beste bereiken door aan te sluiten bij locaties en voorzieningen waar zij gebruik van maken. Denk aan het speciaal onderwijs, de huisarts, het sociaal wijkteam, buurtsportcoaches, de Wmo of instanties die hulpmiddelen regelen (zoals een rolstoel).

De factsheets van sport en bewegen voor mensen met een beperking zijn te downloaden via de Kennisbank sport en bewegen:  

Voor meer informatie, inspirerende voorbeelden en andere vragen over mensen met een beperking en sport en bewegen ga naar allesoversport.nl.  Of neem contact op met Lilian van den Berg.