Inspiratiemiddag voor een meer sociale en interactieve wijk

Hoe creëer je samen een meer sociale en interactieve buurt, wijk of dorp? Deze vraag staat vandaag centraal tijdens de inspiratiemiddag Mix & Match. De middag wordt georganiseerd door een bijzondere samenwerking vanuit 12 organisaties in Groningen, Friesland en Drenthe in de domeinen zorg, welzijn, sport, beweging, kunst, cultuur en natuur.

Mix & Match

De deelnemers aan de inspiratiebijeenkomst gaan samen als sportieve, creatieve en groene sparringspartners een middag actief aan de slag. Ze leren elkaar én de dilemma’s en oplossingen vanuit andere domeinen kennen en gaan naar huis met inspirerende ideeën waar samen een vervolg aan gegeven kan worden.

Deelnemende partijen

De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Sport en Gemeenten, Kenniscentrum Sport, CMO STAMM, Huis voor de Sport Groningen, Sport Drenthe, Sport Fryslân, Drenthe beweegt, Partoer, K&C expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, Sportplein Groningen, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. Deze partners vinden elkaar in het versterken van een preventieve buurtgerichte aanpak om de veerkracht en de sociale samenhang in buurten te bevorderen.

Programma:

15.15 uur
Welkom door dagvoorzitter Frits Alberts (Wethouder Sport en Sociaal domein Borger-Odoorn. Met inspiratie vanuit de praktijk

15.45 uur
De versnellingskamer. Een doelgerichte methode om in korte tijd ideeën te verzamelen en inzicht te krijgen in elkaars opvattingen en ervaringen

17.45 uur
Lopend buffet en Sticky Wall. Themagerichte samenwerkingsmogelijkheden verkennen

18.15 uur Samen oogsten en afronden 

 

Meer informatie 
Neem contact op met Laura Butselaar, tel. 06 21 64 95 90 of per e-mail: laura.butselaar@kcsport.nl

Bron https://sportengemeenten.nl/aanmelden-noordelijke-inspiratiemiddag-mix-match/