Aansluiten bij behoeften van deelnemers belangrijk om ouderen in beweging te krijgen

Bewegen kan het risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen verkleinen. Daarom worden veel beweeginterventies ontwikkeld. Om succesvol te zijn moet een beweeginterventie op een goede manier in praktijk worden gebracht. Voldoende kennis over en aansluiting bij de behoeften en wensen van de beoogde doelgroep zijn belangrijke voorwaarden om ouderen in beweging te krijgen. Hiernaast spelen een netwerk van gemotiveerde betrokkenen, voldoende tijd en voldoende financiële ondersteuning een grote rol in de mate waarin de implementatie van een beweeginterventie succesvol is.

Dit blijkt uit de rapportage ‘Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten’ die door het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport in opdracht van de Hersenstichting is opgesteld. Doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op de strategieën om bereik, adoptie, implementatie en borging van beweeginterventies voor ouderen te vergroten.

Andere opvallende uitkomsten:

  • De doelgroep dient goed gedefinieerd te zijn, aangezien de wijze van bereik en inhoud van een beweeginterventie sterk afhankelijk is van de beoogde doelgroep.
  • Voor deelnemers zijn plezier en zich thuis voelen bij de groep belangrijke aspecten die meespelen in de keuze om met de beweeginterventie mee te (blijven) doen.
  • Deelnemers ervaren een buitenactiviteit met een frequentie van éénmaal per week en met de duur van een uur als het meest prettig.
  • De persoon die de interventie uitvoert moet iemand zijn waar de doelgroep zich mee kan identificeren en die de juiste kennis en vaardigheden heeft om de interventie goed aan te bieden.
  • Continue investering in het werven van nieuwe deelnemers is van belang voor de voortgang van de beweeginterventie.

Tijdens de Hersenstichting Challenge op 9 en 10 maart 2018 wordt door mbo, hbo en wo studenten vanuit diverse disciplines verder nagedacht over dit thema om zo tot innovatieve oplossingen te komen om 50-plussers duurzaam gezonder te laten leven en zo hun hersenen zo gezond mogelijk te houden.

Bekijk de volledige rapportage ‘Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten’.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Liesbeth Preller van Kenniscentrum Sport.

Bron: Kenniscentrum Sport