De praktijk aan zet bij nieuw sportonderzoek 2018

Ede 22 mei 2018.

We willen onderzoeksvragen die beter aansluiten op de praktijk”, dat is het uitgangspunt voor de nieuwe ronde subsidieverlening sportonderzoek komend najaar. “Op de werkconferentie van ZonMw en Kenniscentrum Sport op 15 mei jongstleden waren veertig vertegenwoordigers uit de praktijk aanwezig”, aldus Mark Raijmakers van ZonMw, “dit zijn mensen werkzaam bij gemeenten, bonden, als zelfstandig sportaanbieder, bij het Ouderenfonds en bijvoorbeeld in de fitness. Zij weten wat de uitdagingen zijn in hun praktijk, en vragen van onderzoek om deze problemen te onderzoeken en aan de oplossing bij te dragen.”

Praktijkvragen

Op de bijeenkomst werd in kleinere groepen gediscussieerd over de praktijk en welke onderzoeksvragen naar boven komen borrelen. De thema’s van discussies sluiten aan bij de thema’s uit de Kennisagenda Sport en Bewegen, de route Sport in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het sportakkoord, dat eind juni bij VWS wordt afgesloten. Een van de thema’s is: Leren bewegen voor kinderen van 0-12 jaar, waarbij het niet alleen om aandacht voor sporten en bewegen op school gaat, maar ook thuis en op het schoolplein. Praktijkvragen zijn:

  • Wat zijn de positieve neveneffecten van bewegen, bijvoorbeeld op de cognitie of zelfregulatie?
  • Hoe intensief moet bewegen zijn om relevante uitkomstmaten te bereiken?
  • Wat voor soort beweging is bij wie het meest effectief? Hoe maak je dat gepersonaliseerd (bijvoorbeeld in de gymles) en wat levert dat op?

Een ander thema is Blijven(d) Bewegen, het stimuleren van bewegen gericht op volwassenen en ouderen. Benoemde praktijkvragen zijn:

  • Hoe kunnen we zorgen voor implementatie van bestaande kennis in samenspel met andere sectoren?
  • Wat is op individueel niveau nodig om effectief gezond beweeggedrag te bevorderen?
  • Hoe organiseer je efficiënt de samenwerking tussen de verschillende domeinen zoals welzijn en eerstelijnszorg? En welke domeinen betalen en welke domeinen hebben de baten?
  • Hoe betrek je de eindgebruiker?

Het laatste thema betreft de (maatschappelijke en economische) Waarde van Sport. Praktijkvragen die daar genoemd werden zijn:

  • Welke interventies werken en waarom? En hoe borg je effectieve interventies? Hoe kun je dat in processen vatten en zorgen dat het bij organisaties landt?
  • Hoe zorg je voor gedragsverandering bij kwetsbare doelgroepen? Hoe kun je hun kwaliteit van leven verbeteren door sport?
  • Wat is de waarde van ongeorganiseerde sport?

En de consument dan?

Deze conferentie is een hele mooie eerste zet. De vraag wordt door Kenniscentrum Sport gesteld hoe je er structureel voor kunt zorgen dat praktijkvragen altijd centraal blijven staan in onderzoek. De eerste ideeën zijn: door het op de agenda te zetten bij landelijke (praktijk)bijeenkomsten en door online een platform in te richten, waar vragen gesteld kunnen worden en expertise zichtbaar is.  

Een goede suggestie komt uit de zaal: “Betrek de volgende keer ook de consument bij dit soort conferenties”. Zo zijn er op deze middag nieuwe stappen gezet om het sportonderzoek minder academisch en meer met de voeten in de klei vorm te geven.

Tot slot

De nieuwe subsidieoproep voor sportonderzoek opent in het najaar van 2018. Meer informatie over het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 vind je op de site van ZonMw.

 

De bijeenkomst is een initiatief van ZonMw en Kenniscentrum Sport.

Contactpersoon Kenniscentrum Sport: Robert Gelinck

Contactpersoon sportonderzoek bij ZonMw: Marloes Stammen