Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet


De handreiking sport, bewegen en de omgevingswet is een praktisch hulpmiddel voor beleidsmedewerkers van de gemeente om aan de slag te gaan, zodat sport en bewegen de plek binnen de ruimte krijgt die het verdient.

Nieuwe wet biedt kansen voor sport en bewegen

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciete thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving en de gebruiker staat centraal in plaats van de regels. Vereniging Sport en Gemeenten en partners voorzien hiermee een grote kans om sport en bewegen een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen te laten zijn.

Handreiking biedt inspiratie en handvatten

Het vraagt nog wel inspanning van de gemeente om het belang van sporten en bewegen in omgevingsvisies en -plannen te laten landen. In de handreiking zijn diverse inspirerende praktijkvoorbeelden opgenomen. Kenniscentrum Sport beschreef in samenwerking met de gemeenten Utrecht en Arnhem respectievelijk de praktijkvoorbeelden Zuilense Vecht en Sonsbeek. In de handreiking sport, bewegen en de omgevingswet staat ook wat er nu precies verandert met de komst van de Omgevingswet. En door het aanreiken van een stappenplan biedt de handreiking een basis om een stap voorwaarts te zetten. 

Presentatie tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden

De handreiking sport, bewegen en de omgevingswet zal op 31 mei officieel worden gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden in het Topsportcentrum in Rotterdam. Tijdens deze kennisdag kunnen deelnemers kiezen uit een gevarieerd aanbod aan onderwerpen en hun eigen programma van presentaties en workshops samenstellen. U heeft de keuze uit tal van inspirerende onderwerpen. Tim van Schie en Jeroen Hoyng van Kenniscentrum Sport verzorgen de sessie ‘De Omgevingswet en sport en bewegen: Doel zoekt middel!’ In deze sessie bekijken Jeroen en Tim met deelnemers hoe een beweegvriendelijke omgeving tegemoet kan komen aan maatschappelijke doelen uit de Omgevingswet. 

Bron: https://sportengemeenten.nl