Erkenningstraject interventies: zinvol en meer bekendheid nodig

Uit de evaluatie van het erkenningstraject interventies blijkt dat professionals de databanken met erkende interventies zinvol en nuttig vinden. Ze vinden dat het erkenningstraject inzicht biedt in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost en de bekendheid van erkende interventies onder beleidsmakers zoals gemeenten.

De instituten* uit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies vroegen 600 professionals uit de verschillende werkvelden naar hun mening over het erkenningstraject en bespraken de resultaten tijdens verschillende bijeenkomsten. De aanbevelingen die de deelnemers aan deze bijeenkomsten formuleerden, waren o.a. stimuleer het gebruik van erkende interventies, geef meer inzicht in werkzame elementen van interventies, vereenvoudig de erkenningsprocedure en geef ruimte aan kwalitatief onderzoek. Meer lezen, download hier het volledige rapport.

Kenniscentrum Sport is verantwoordelijk voor de erkenning van sport- en beweegaanpakken. Erkende interventies worden gepresenteerd op www.sportenbeweeginterventies.nl. Met het erkenningstraject voor interventies draagt Kenniscentrum Sport bij aan de kwaliteitsverbetering van de sport- en beweegsector. Informatie over de kwaliteit en effectiviteit van interventies is belangrijk voor gebruikers zoals GGD’en, buurtsportcoaches, gemeenten, onderwijsinstellingen en zorgverzekeraars.


* Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie , RIVM, Trimbos en Vilans

Bron: Kenniscentrum Sport