Oproep aan UNESCO: meer aandacht voor immateriële waarden van cultuursporten

Oproep aan UNESCO: meer aandacht voor immateriële waarden van cultuursporten
European Sports for All Games zijn start voor nieuw elan cultuursporten in Europa

Tijdens de sluitingsceremonie van de European Sports for All Games 2018 op 7 augustus 2018 hebben de deelnemers en een aantal andere organisaties een oproep aan UNESCO gedaan om meer aandacht te geven aan de immateriële waarden van cultuursporten. Ze ondertekenden daarvoor een gezamenlijke verklaring: het ‘Heerenveen Statement’. ‘Het is prachtig dat dit ook voortkomt uit deze unieke en bijzondere sportweek’, zeggen Wolfgang Baumann (TAFISA), Erik Lenselink (NOC NSF) en Anne Jochum de Vries (Sport Fryslân) eendrachtig. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, dat in Nederland verantwoordelijk is voor de implementatie van de UNESCO conventie, ondersteunt het initiatief van harte. Het statement is een belangrijk resultaat voor dit evenement. Daarnaast zijn er andere blijvende effecten, zoals bijvoorbeeld de toevoeging van een G-klasse zeilen aan de Sneekweek en de eerste stappen voor de oprichting van een Nederlandse Shuffleboard Bond.  

Bekijk het videoverslag van de 'Kennissafari The Big Five' en de ondertekening van het 'Heerenveen Statement'.

Voor UNESCO zijn de cultuurdragers het belangrijkst. ‘En dat zijn in dit geval de sporters’, geeft Albert van der Zeijden van Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed (KIEN) aan. ‘Het gaat er dan ook om om bij hen de bewustwording te kweken dat sport ook erfgoed is. Dat het iets is waaraan je een gevoel van identiteit kan ontlenen.’ Anne Jochum de Vries haakt daar meteen op in: ‘Dat is waar deze hele European Sports for All Games om draaien. Om die verschillende sporten en sporters een podium te geven en met elkaar te verbinden. Om hen te laten voelen dat sport en identiteit samen gaan.” Erik Lenselink van NOC NSF vult aan: ‘Dat is wat we hier deze week hebben gezien en ervaren. Het historisch besef is er bij de sporters en dat – en het gevoel van die verbinding en identiteit -  is deze week alleen maar nog groter geworden. Doordat ze het met elkaar en een groot publiek hebben gedeeld, hebben ze dat ook gevoeld.’ Wolfgang Baumann van TAFISA kijkt tevreden terug op de eerste editie. “Het was de eerste keer dat deze European Sports for All Games plaatsvonden, naast de World Games. We zijn heel blij met hoe het is verlopen en zeker met deze uitkomsten. Zo blijft het cultureel erfgoed in de vorm van traditionele sporten levend.” De volgende Sport for All Games zijn de World Sport for All games in Portugal in 2020. Anne Jochum de Vries sluit af. ‘Met zijn rijke historie en groot besef bij de inwoners, was Fryslân de perfecte plek voor deze eerste European Sports for All Games.’

Kans van slagen

Het initiatief voor dit statement komt van Kenniscentrum Sport en TAFISA. Dr. Marian ter Haar van Kenniscentrum Sport: “Immaterieel erfgoed is de brug tussen heden, verleden en toekomst. Het is de cultuur van vandaag, met een gevoel van verbondenheid met eerdere generaties en tegelijkertijd met de toekomst die voor ons ligt." 

‘Het helpt dat al deze landen en organisaties dit gezamenlijk gaan oppakken’, zegt Albert van der Zeijden (KIEN). ‘Het maakt dat er een grotere kans van slagen is dan wanneer een enkele sport uit een enkel land de immateriële waarden van sport probeert kenbaar te maken.’ 

De organisaties die de verklaring tekenen zijn: Sport Fryslân, TAFISA, NOC NSF, provincie Fryslân, gemeente Heerenveen, Kennisentrum Sport en alle deelnemende landen. De organisaties zullen samen met Kenniscentrum Sport en NOC NSF de volgende stappen zetten. 

UNESCO immaterieel erfgoed

De lijst bestaat uit in totaal 366 voorbeelden van immaterieel cultureel erfgoed en om de twee jaar worden er slechts een dozijn nieuwe geregistreerd. Op dit moment staan er slechts 21 sporten op de lijst, vooral verschillende vechtsporten en daarnaast capoeira, worstelen en paardrijden. De meeste sporten op de lijst worden gespeeld in landen buiten Europa. Vlaanderen lukte het in 2009 om hun erfgoedsporten 'Ludo' op de lijst te krijgen.

Meer informatie

Het volledige Heerenveen statement is te downloaden via: https://www.kenniscentrumsport.nl/evenement/kennissafari-the-big-five-tafisa-european-sports-for-all-games-heerenveen/

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Silvia Hania, communicatieadviseur European Sports for All Games:
silvia@sportfryslan.nl; T 06 18 94 86 89.

Jacqueline Kronenburg, communicatieadviseur Kenniscentrum Sport
E jacqueline.kronenburg@kcsport.nl; T 06 21 64 95 88

Websites

www.sportsforall2018.eu
www.nocnsf.nl 
www.immaterieelerfgoed.nl
www.tafisa.org
https://www.kenniscentrumsport.nl/evenement/kennissafari-the-big-five-tafisa-european-sports-for-all-games-heerenveen/