Jeugd binden en behouden om te sporten

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Niet meer dan 30% van deze kinderen doen mee in georganiseerde sportactiviteiten. Zij komen minder in aanraking met andere vormen van sport en bewegen. Ook hun ouders sporten niet of minder en er zijn minder faciliteiten om te sporten/bewegen in lage SES wijken, volgens onderzoek van het Mulier instituut (2012). Wat is hier nou aan te doen? In het whitepaper staat beschreven hoe de specifieke doelgroep jeugd (4-12 jaar), woonachtig in lage SES wijken is te binden en te behouden bij sport- en beweeginterventies.

Wat is lage SES?

Maar wat betekent lage SES nu eigenlijk? Het RIVM omschrijft lage SES als mensen/huishoudens met een laag inkomen en/of opleidingsniveau (basisschool onderwijs, lo, vmbo, avo, mavo). Eén op de negen kinderen (0-17 jaar) in Nederland groeit op in een zogenoemd lage SES huishouden. Dit komt volgens het CBS neer op ruim 292 duizend minderjarige kinderen in 2016.

Naast het inkomen en opleidingsniveau zijn er ook omgevingsfactoren die de SES kunnen bepalen. Zo kunnen gebieden zoals wijken benoemd worden als lage SES wijken. Dit betekent dat er voornamelijk lage SES huishoudens wonen in een wijk.

Positieve effecten van sport

Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen juist voor deze groep kinderen positieve effecten heeft, zoals:

  • leren kennen van leeftijdsgenoten en het opdoen van vriendschappen;
  • structuur in het dagelijks leven;
  • het leren van normen en waarden in de sport en in de maatschappij;
  • ontwikkelen en verbeteren van fysieke en mentale gezondheid;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld de ontwikkeling in het zelfvertrouwen van kinderen.

Werkzame elementen

In Nederland wordt een groot aantal sport- en beweeginterventies ontwikkeld en/of ingezet, specifiek voor de doelgroep 4-12 jarigen uit lage SES wijken. Om deze succesvol te laten zijn, is het van belang dat je weet welke werkzame elementen het beste ingezet kunnen worden. De werkzame elementen zijn te onderscheiden in algemene en specifieke werkzame elementen. Waarbij het bij algemeen gaat om elementen die werkzaam zijn in alle sport- en beweeginterventies. En bij de specifieke gaat het om elementen die werkzaam zijn voor specifieke doelgroepen of problematiek. Meer over de werkzame elementen vind je in dit whitepaper.

Bron: Kenniscentrum Sport