In Memoriam Anita Vlasveld

Tot ons verdriet moeten wij u melden dat onze collega Anita Vlasveld op 20 september jl. op 57-jarige leeftijd onverwacht is overleden na een kortstondig ziekbed.

Bijna zestien jaar lang heeft zij als adviseur haar kennis en passie ingezet voor Kenniscentrum Sport (voorheen Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) in Ede. Ze heeft altijd als doel gehad om mensen, met name kwetsbare groepen, het plezier te laten ervaren van sport en bewegen. Haar professionele kracht lag in monitoring en evaluatie, empowerment van meiden en vrouwen en kwetsbare groepen zoals vluchtelingen. Collega’s kenschetsen Anita als iemand met humor, spontaniteit, een grote betrokkenheid en nieuwsgierigheid naar anderen, betrouwbaar en met oog voor detail: een heel warm persoon. Ze sloot als buitenmens altijd graag aan bij lunchwandelingen en sportieve evenementen.Anita

Anita was een wereldburger, iemand die overal in de wereld contacten had. Voor Kenniscentrum Sport was ze actief betrokken in tal van Europese samenwerkingsprojecten. Met het Afrikaanse continent had ze een heel speciale verbinding. Niet voor niets had ze het plan opgevat om dit najaar een grote fietstocht door Afrika te maken. Anita was iemand met ‘ubuntu’. Het ging niet om haar, het ging haar om een betere wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft. Wij herkennen Anita in de woorden van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu:

"Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt."

We zullen Anita erg missen. We wensen haar dochters, naaste familie en vrienden veel sterkte toe in deze zware tijd.

 

Collega’s van Kenniscentrum Sport

Ede, 24 september 2018