Ingezette sport- en beweeginterventies binnen de Sportimpuls 2018

ZonMw meldde dat de 145, op basis van de Sportimpuls 2018, toegekende projecten van start zijn gegaan. In totaal gaat het om 52 reguliere Sportimpuls-projecten, 62 projecten uit de regeling Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 31 projecten uit de regeling Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen.

De lijsten met de 145 nieuwe projecten die aan de slag gaan om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden zijn beschikbaar en te vinden op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. De projecten zijn gerangschikt op titel, gemeente, interventie en doelgroep. 

Inzet van sport- en beweegaanpakken

Iedere Sportimpuls aanvrager heeft sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls gekozen. De Menukaart Sportimpuls is een selectie van erkend sport- en beweegaanbod. Erkend wil zeggen dat ze zijn beoordeeld door onafhankelijke professionals. Deze erkende aanpakken, ook wel interventies genoemd, werken in de praktijk, ze staan goed op papier en worden verzorgd door organisaties die ook daadwerkelijk op verschillende locaties in het land ondersteuning kunnen bieden. 

De interventies die het vaakst worden ingezet binnen de Sportimpuls 2018 projecten zijn voor de:

De Menukaart Sportimpuls zal met het aflopen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt op kort termijn niet meer beschikbaar zijn. Maar deze interventies en het gehele aanbod van erkende interventies is te vinden in de database www.sportenbeweeginterventies.nl. Of je nu zoekt op een bepaald thema, een specifieke locatie of juist een leeftijdscategorie, de database staat vol met interventies die zich goed lenen voor maatwerk in jouw dagelijkse praktijk. Ook kun je contact opnemen met de interventie-eigenaar als je nog vragen hebt. Je hoeft dus niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Door je te oriënteren op bestaande aanpakken die zich al in de praktijk bewezen hebben, kun je met lokale inbreng en enige creativiteit al snel aan de slag.

Bron http://www.sportenbeweeginterventies.nl