Mark Boumans en Wiesje van der Weide in raad van toezicht Kenniscentrum Sport

Mark Boumans (burgemeester van gemeente Doetinchem) en Wiesje van der Weide (manager bestuurlijke zaken in Amsterdam) zijn de nieuwe leden van de raad van toezicht van Kenniscentrum Sport in Ede.

In de laatste vergadering van het jaar hebben Marcel Beerthuizen en Karin van Bijsterveld afscheid genomen, nu per 31 december 2018 een eind komt aan hun officiële termijnen als lid van de raad van toezicht. 

Met Boumans en Van der Weide haalt Kenniscentrum Sport twee jonge bestuurders met een brede maatschappelijke betrokkenheid binnen.
 

Mark Boumans is sinds 2017 burgemeester van Doetinchem en heeft in  de afgelopen vijftien jaar verschillende toezichthoudende en bestuurlijke rollen vervuld op het gebied van zorg, onderwijs en sport, bijvoorbeeld als bestuurslid bij de NEVOBO en NBB. 

 

Wiesje van der Weide is - naast haar werk als manager bestuurlijke zaken in Amsterdam en daarvoor politiek adviseur van de wethouder sport in Amsterdam - actief als voorzitter van Jeugdfonds Sport in de provincie Utrecht en Books4Life.

 

De raad van toezicht bestaat per 1 januari 2019 uit: 

  • Marcel Wintels, voorzitter
  • Jessica Gal
  • John Maassen
  • Mark Boumans 
  • Wiesje van der Weide

De directie van Kenniscentrum Sport - bestaande uit Bert van Oostveen en Willemijn Baken - prijst zich gelukkig met deze twee nieuwe toezichthouders, die onder meer de verbinding van het landelijke kenniscentrum met het lokale domein verder versterken. 

Achtergrondinformatie Kenniscentrum Sport
Gezond bewegen is de basis voor een vitaal Nederland. Kenniscentrum Sport helpt iedereen die wil sporten en bewegen met handige en betrouwbare informatie. Voor professionals is Kenniscentrum Sport het navigatiesysteem voor de sport, waarmee je sneller en effectiever je doel bereikt. Het door Kenniscentrum Sport opgerichte online platform Allesoversport.nl heeft in iets meer dan twee jaar al 2 miljoen bezoekers gehad. 

Kennis wordt door medewerkers praktisch toepasbaar gemaakt voor de praktijk, in onder meer tools, instrumenten, factsheets en video’s. Voor specifieke vragen wordt maatwerk geleverd. Kortom: Kenniscentrum Sport deelt zijn kennis met onderzoekers, professionals en het grote publiek: iedereen in Nederland met vragen over sport en bewegen vindt een helder, onderbouwd antwoord. 

De belangrijkste opdrachtgever en financier is het ministerie van VWS. Bij Kenniscentrum Sport werken ongeveer 50 mensen.

Bron www.kenniscentrumsport.nl