BeterOud breidt uit

Kenniscentrum Sport, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)  en ActiZ hebben zich aangesloten bij het consortium BeterOud. Vertegenwoordigers van deze organisaties zetten woensdag 28 november hun handtekening onder ‘Samen werken we aan BeterOud’.

‘Uit onderzoek blijkt dat kunst enorm belangrijk is voor ouderen’, licht Ingrid Smit (LKCA) toe. ‘Het LKCA sluit daarom graag aan bij BeterOud. We draaien al een tijdje mee en merken dat het heel goed is om met elkaar zaken op te pakken. Zo hebben we met Movisie, het Kenniscentrum Sport en Sociaal Werk Nederland mooie producties kunnen maken over vernieuwende dagactiviteiten voor ouderen.’

Jolanda de Zeeuw van het Kenniscentrum Sport: ‘Het Kenniscentrum Sport wordt graag lid van BeterOud. Bewegen, op allerlei manieren, is heel belangrijk voor ouderen. Je kunt Beter Oud worden door actief te zijn. En natuurlijk zijn wij ook van de ‘teamsporten’, met elkaar kun je meer bereiken dan alleen. Het kostte me dan ook geen moeite om mijn directie te overtuigen.’

‘Voor ActiZ is aansluiten bij BeterOud een logische ontwikkeling’, stelt directeur Wouter van Soest. ‘Er gebeurt steeds meer tussen de thuissituatie en het wonen in zorginstellingen. BeterOud speelt daar goed op in en wij hopen dat wij met de partners daar een goede bijdrage aan kunnen leveren.’

BeterOud heeft de ambitie ouderen zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leven, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.

Vertegenwoordigers van Kenniscentrum Sport, LKCA, Actiz en BeterOud

Foto: Samen werken we aan BeterOud. Van links naar rechts: Jolanda de Zeeuw (Kenniscentrum Sport), Sanne Scholten (LKCA), Wouter van Soest (ActiZ) en Marjan Hurkmans (projectleider).

Bron: BeterOud