Inzicht in beweegpatroon van baby's en peuters in Nederland

Hoeveel bewegen baby’s en peuters in Nederland? Daar weten we eigenlijk maar heel weinig over. In 2019 wordt in de aanvullende module bewegen en ongevallen van de Leefstijlmonitor (CBS in samenwerking met RIVM en VeiligheidNL) navraag gedaan over het beweeggedrag van de 0 t/m 3 jarigen in de Nederlandse bevolking.

Ouders van kinderen in deze leeftijdsgroep krijgen (daar waar relevant) vragen voorgelegd over buikliggen, wandelen en fietsen, maar ook over sportieve activiteiten zoals peutergym en peuterzwemmen.

Op deze manier krijgen we een globaal overzicht van het beweegpatroon van deze leeftijdsgroep. Resultaten zullen naar verwachting medio 2020 worden ontsloten via de website www.sportenbewegenincijfers.nl. Op www.allesoversport.nl zal Kenniscentrum Sport deze cijfers beschrijven en bespreken wat dit voor beleid en praktijk betekent.

Lees in dit artikel wat we nu al weten over bewegen van de allerkleinsten en hoe je dit bevordert.

Bron: Kenniscentrum Sport