Literatuuroverzicht effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen

In opdracht van Kenniscentrum Sport is VU Medisch Centrum (VUmc) dit najaar gestart met literatuuronderzoek naar de effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen.

De doelstelling van de review is het genereren van een samenvatting van de literatuur over de effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen op de motorische en cognitieve ontwikkeling en groei. Dit is een eerste stap die nodig is voor het ontwikkelen van een richtlijn voor 0-4 jarigen op het gebied van lichamelijke activiteit.

In augustus 2017 werden de nieuwe beweegrichtlijnen voor jeugd, volwassenen en ouderen uitgebracht in Nederland. Omdat onvoldoende meta-analyses en systematische reviews beschikbaar waren voor de 0-4 jarigen, ontbreekt een beweegrichtlijn specifiek voor deze leeftijdsgroep vooralsnog.

In de afgelopen jaren is er naast de gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit, toenemende aandacht voor mogelijke gezondheidseffecten van beeldschermgebruik en het belang van voldoende slaap. Dit huidige onderzoek neemt dit niet mee. Later zal VUmc mogelijk de review uitbreiden met beeldschermgebruik en slaap zodat een richtlijn met betrekking tot 24-uurs beweeggedrag voor 0-4 jarigen kan worden opgesteld.

De eerste bevindingen van de review naar de gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen worden medio april 2019 verwacht.

Infographic Beweegrichtlijnen

Bekijk meer informatie over de Beweegrichtlijnen.

Bron: Kenniscentrum Sport