Nieuwe tools voor gemeenten via e-magazine ‘Grip op preventie

Via het e-magazine ‘Grip op preventie’ krijgen gemeenten toegang tot acht databases met mogelijkheden voor een effectieve lokale aanpak van gezondheidsproblemen. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis onderstreept het belang van een effectieve inzet in een interview: ‘Kennis en onderzoek is belangrijk voor gemeenten. Je wordt er een betere bestuurder van’.

Welke interventies zijn effectief? Hoe kies je de juiste interventies passend in het beleid van de gemeente? Het e-magazine zoomt in op een aantal handige tools die gemeenten direct kunnen gebruiken om meer te sturen op effectieve preventie: de Toolkit Preventie in de Wijk geeft handvatten en inspiratie om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk. Met de Preventiematrix krijgen gemeenten meer grip op jeugdbeleid. De Interventiewijzer sociaal en gezond laat effectieve interventies zien, die zowel sociale factoren als de gezondheid verbeteren. Met de Rekenhulp Valpreventie kunnen gemeenten berekenen wat de inzet op valpreventie hen oplevert.

Maak gebruik van dat wat werkt

Erkende interventies verdienen meer bekendheid en een bredere inzet, stellen de samenwerkende landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans. Vanuit het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ zetten zij zich in voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk. Welke aanpakken zijn in de praktijk al succesvol gebleken? Erkende interventies zijn goed onderbouwd en goed uitvoerbaar. Sommige interventies zijn tevens bewezen effectief. Erkende interventies zijn daardoor een goede basis voor een gebalanceerde integrale lokale aanpak van gezondheidsproblemen. Het gaat om interventies op het terrein van sport en bewegen, jeugdzorg en jeugdgezondheid, leefstijl, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies. De kennisinstituten werken samen om gemeenten te ondersteunen en slaan de brug tussen landelijke kennis en lokale behoefte en ervaringen. Samen wijzen zij gemeenten de weg in het aanbod door effectieve interventies beschikbaar te stellen in thematische databases. Kenniscentrum Sport beheert de database sportenbeweeginterventies.nl. Benieuwd hoe je sport en bewegen kunt inzetten bij het tegen gaan van gezondheidsproblemen of het stimuleren van een actieve leefstijl? Ga direct op onderzoek.

Lancering

Het e-magazine ‘Grip op preventie’ wordt gelanceerd tijdens het congres ‘Samen sturen op doen wat werkt in het sociaal domein’. Dit congres vindt plaats op 21 januari en wordt georganiseerd wordt door Movisie, Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn. U vindt het e-magazine via de volgende link: Grip-op-preventie.