Internationale inspiratie Keep Youngsters Involved

Hoe houd je jongeren betrokken bij hun sport(vereniging)? Die vraag leeft niet alleen in Nederland. Dankzij een gehonoreerde Erasmus+ Sport-bijdrage hebben acht Europese organisaties zich twee jaar lang met dit thema bezig gehouden. De slotconferentie van Keep Youngsters Involved (KYI) is op 14 en 15 maart 2019 in Amsterdam gehouden. 

Een highlight was de levendige dialoog met ruim 30 Nederlandse jongeren die in hun beste Engels samen met sportprofessionals en onderzoekers uit heel Europa praatten over sportbeleving. Aan de hand van het door KYI-project ontwikkelde kaartspel spraken ze over de rol van coaches, de noodzaak om gezamenlijk de ambitie te bespreken, verschillen in benadering van jongens en meiden en heel veel meer. De interactieve slotconferentie heeft de deelnemers veel inspiratie gegeven om in eigen land verder te gaan met de 14 factoren die van belang zijn in het voorkómen van drop-out van sport bij jongeren.

interactive session card games Keep Youngsters Involved

De locatie - bij Only Friends in Amsterdam-Noord - droeg belangrijk bij aan het bijzondere open karakter van deze internationale bijeenkomst, georganiseerd door Kenniscentrum Sport. 

participants final conference keep youngsters involved

De komende tijd zal nog een (Engelstalig) verslag worden gepubliceerd op de website, evenals filmpjes die voorafgaand aan en tijdens de conferentie zijn gemaakt. De factsheet over de 14 factoren is daar ook te downloaden. Het Keep Youngsters Involved-spel is nu nog alleen in het Engels beschikbaar, maar het is de bedoeling dat het nog in een aantal talen beschikbaar komt voordat het project in september 2019 officieel wordt afgesloten en geborgd. Op de website is ook goed te zien hoeveel aandacht er op social media is gegenereerd met #keepyoungstersinvolved.

Meer informatie over het Erasmus+ Sport project Keep Youngsters Involved: www.keepyoungstersinvolved.eu

Bron: Kenniscentrum Sport