Vragenlijst Brede inzetbaarheid buurtsportcoaches

Binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties werken zo’n 5000 buurtsportcoaches verspreid over vrijwel alle gemeenten. Het ‘beroep’ buurtsportcoach is nog relatief jong, maar het heeft al een grote ontwikkeling doorgemaakt. Voor veel buurtsportcoaches geldt dat hun werkzaamheden regelmatig veranderen en/of uitgebreid worden. Dat vraagt wat van jou als professional.

Om inzicht te krijgen in de brede inzetbaarheid (employability) van de buurtsportcoach is Joost Gerrits een onderzoek gestart. Door goede employabilityvaardigheden te hebben, is iemand in staat om gedurende de loopbaan verschillende werkzaamheden en functies te vervullen. Hiermee zorgt men dus voor een eigen carrièreperspectief.

Als onderdeel van het afstudeeronderzoek voor de masteropleiding HRM van Joost heeft hij een vragenlijst gemaakt. Zijn doel is om inzicht te krijgen in hoe werkgevers de employability van buurtsportcoaches kunnen stimuleren, zodat er een gezonde balans ontstaat van instroom, doorstroom en uitstroom van buurtsportcoaches. De uitkomsten kunnen vertaald worden naar HR instrumenten voor werkgevers/managers, om de employability van buurtsportcoaches te stimuleren.

Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem en kost je ongeveer 10 tot 15 minuten. Je kunt de vragenlijst invullen door de volgende link te gebruiken:

https://nl.surveymonkey.com/r/employabilitybsc.

De link is bruikbaar tot 8 mei 2019.

Bij voorbaat dank voor jouw hulp bij het onderzoek!

Met vriendelijke groet,

Joost Gerrits (Onderzoeker en beleidsadviseur bij Sportservice Ede)

Mede namens,

Kenniscentrum Sport

Wij Buurtsportcoaches

Neem voor vragen over de vragenlijst of het onderzoek contact op met Joost Gerrits via joost.gerrits@sportservice-ede.nl.