Investeren in sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde

Op 19 juni 2019 lanceerde Kenniscentrum Sport tijdens de VSG werkconferentie het onderzoek dat in kaart heeft gebracht wat het maatschappelijk rendement is van sport en bewegen in Nederland. 

Deze ‘social return on investment’ (SROI) wordt geschat op 2,51. Dit betekent dat de maatschappelijke opbrengsten 2,51 keer zo hoog zijn als de kosten. Alle investeringen in sport en bewegen leveren dus maatschappelijke meerwaarde op. 

Dit komt uit het onderzoek wat door Rebel en Mulier Instituut is uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum Sport. 

De SROI van sport en bewegen verschilt per gemeente. Dit maakt het belangrijk om te kijken naar het verklarende verhaal achter de cijfers. Om die reden zijn drie gemeenten betrokken geweest bij het onderzoek: Amersfoort, Noordwijk en Vlaardingen.

Later dit jaar kunnen gemeenten, met behulp van een dashboard, zichzelf vergelijken met gemeenten met vergelijkbare sociaaleconomische variabelen.

Pilotgemeenten gezocht

Kenniscentrum Sport is op zoek naar een aantal pilotgemeenten om het dashboard te testen. Heb je interesse in een verdiepende analyse naar maatschappelijke kosten en opbrengsten in jouw gemeente? En wil je deelnemen aan een benchmark sessie op basis van het dashboard? Neem dan contact op met Karin van der Maat, via karin.vandermaat@kcsport.nl of 06 3175 3724.

Bron: Kenniscentrum Sport