Kenniscentrum Sport partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Sinds kort is Kenniscentrum Sport partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Ruim een derde van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. De partners in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn werkzaam op het brede terrein gezondheid en zorg. Wij willen het thema gezondheidsvaardigheden binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering en kennis en ervaring uitwisselen.

Over Kenniscentrum Sport

Gezond bewegen is de basis voor een vitaal Nederland. Kenniscentrum Sport helpt het Nederlandse publiek met het bereiken van de beweegrichtlijnen. Voor professionals zijn ze het navigatiesysteem voor de sport: met dit kenniscentrum bereik je sneller en effectiever je doel.

Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Bewegen en sport zijn onmisbaar voor een gezonde leefstijl en een vitale samenleving. Sport en bewegen hebben een positieve invloed op de gezondheidsvaardigheden van mensen. Kennis over sport en bewegen is daarom essentieel voor het werk in vele domeinen, zoals gemeenten, onderwijs en zorg. We brengen actueel wetenschappelijk onderzoek over sport en bewegen samen met succesvolle ervaringen uit de praktijk. We maken kennis praktisch bruikbaar, delen deze op een innovatieve manier en helpen professionals zo bij hun vraagstukken, keuzes en doelen. Dit alles met als doel om de gezondheidsvaardigheden van mensen te vergroten. Kenniscentrum Sport zet zich daarbij in op zes thema’s: fit & gezond, beter leren bewegen, veilig sporten, meedoen door sport en bewegen, waarde van sport en topsport.

Lees meer op de website van Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Bron: Kenniscentrum Sport / Alliantie Gezondheidsvaardigheden