NLcoach en Topsport Topics slaan de handen ineen

De doelstellingen van NLcoach en Topsport Topics sluiten perfect op elkaar aan.
De samenwerking tussen de partijen zal voornamelijk bestaan uit het gezamenlijk optrekken in de kennisdeling zodat het gehele sportkader wordt voorzien van betrouwbare kennis.

Topsport Topics, dat onderdeel is van Kenniscentrum Sport, heeft als doel het kennisniveau van het topsportkader te vehogen. Dit gebeurt door maandelijks 120 sportwetenschappelijke tijdschriften te screenen op praktische, relevante en goed uitgevoerde studies. Van deze studies schrijft Topsport Topics begrijpelijke, Nederlandstalige artikelen met een advies voor de sportpraktijk.

Daarnaast kunnen professionals uit het topsportkader vragen over hun sportprogramma's stellen. Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de context van de topsportpraktijk. 

Topsport Topics schreef ook al meer dan dertig factsheets die als naslag kunnen dienen voor de trainer/coach.

Voor de nieuwsbrief van NLcoach zal Topsport Topics interessante artikelen delen. Ook werken ze mee bij de organisatie van symposia en workshops als het onderwerp zowel de wetenschap als de sportpraktijk raakt. In elk nummer van NLCOACH magazine zal Topsport Topics een feiten of fabel-rubriek verzorgen.

Artikelen en factsheeft zijn na te lezen op www.allesoversport.nl/topsporttopics.

Bron: NLcoach / Kenniscentrum Sport