Geef een boost aan jouw project of interventie: terugblik op 8 oktober

Op dinsdag 8 oktober gaven projectleden en interventie- eigenaren uit de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en/of Jeugd in lage inkomensbuurten een boost aan hun project of interventie. Kenniscentrum Sport organiseerde, in samenwerking met ZonMw, deze bijeenkomst in het krachtstation in Kanaleneiland Utrecht.

Een voormalig schoolgebouw waar diverse groepen mensen samenkomen en dat gedragen wordt voor en door de buurt. Deelnemers kregen de kans om een bezoek te brengen aan PM Dance, één van de Sportimpuls projecten waar Petra Pluimers enthousiast vertelde over hun succesvolle samenwerking met de wijkpartners en gemeente. Na twee jaar subsidie hebben zij hun interventie goed weten te borgen en zelfs uit kunnen breiden naar andere stadsdelen in Utrecht. Maar dat was niet het enige bijzondere aan de bijeenkomst. 

Deelnemers stelden zelf hun programma samen op basis van verschillende type sessies. Zo gingen deelnemers met behulp van een ‘collectieve systeemanalyse’ in kleine groepjes aan de slag om naar systeem oorzaken te kijken die zorgen voor een moeizame samenwerking met lokale partijen. Ook konden ze kiezen voor een ‘boost- sessie’ waarin het werven van de doelgroep onderwerp van gesprek was. ‘Wat doe je als alles klaar staat, maar de deelnemers uitblijven?’ Via een logische denkwijze werden dieper gelegen obstakels in kaart gebracht. Uiteraard is er ook naar de kansen gekeken. Wat is er nu nodig om verandering plaats te laten vinden? De collectieve systeemanalyse gaf de deelnemers veel inzichten. In een aantal gevallen praktisch activiteiten die opgepakt worden, soms kleine stapjes die gezet kunnen worden en in een aantal gevallen ook dat structuren zo hardnekkig kunnen zijn dat dit buiten je invloedssfeer ligt. Meer weten over de uitkomsten van deze sessie? Neem contact op met Laura Butselaar (laura.butselaar@kcsport.nl

Andere deelnemers kozen ervoor om in een meer creatieve ontwikkelsessie met elkaar na te denken over hun behoefte om ouders beter te betrekken in hun aanpak. Welke kennis en instrumenten kunnen daarbij ondersteunend zijn? In de andere ontwikkelsessie werd uitgewisseld over het monitoren en evalueren van projecten of interventies. De deelnemers kwamen tot een eerste inventarisatie van uitdagingen in de praktijk en kansen die er liggen. Kenniscentrum Sport neemt het voortouw in de vervolgacties om gezamenlijke toepasbare producten voor deze uitdagingen te ontwikkelen. Een aantal deelnemers heeft zich al aangemeld om hier actief in mee te denken en te ontwikkelen. Wil jij dat ook of juist op de hoogte blijven van de stappen die gezet worden? Neem contact op met Rebecca Beck (rebecca.beck@kcsport.nl) of Noor Willemsen (noor.willemsen@kcsport.nl). 

Uiteraard konden deelnemers er ook voor kiezen om nieuwe toepasbare kennis op te doen. Er vonden workshops plaats gericht op het vermarkten van je aanpak, financiële borging, sport en bewegen voor jeugd met autisme, taalgebruik bij laaggeletterdheid en het binden en behouden van jongeren. De presentaties van de verschillende sessies zijn te vinden op de website van Kenniscentrum Sport.

Last, but not least, was de afsluiting van Özcan Akyol, Nederlandse schrijver en columnist. Hij nam de deelnemers op verhalende wijze mee naar zijn eigen jeugd. Hij vertelde over zijn ervaringen met sport en bewegen als jongetje met een Turkse achtergrond. Hij bracht de deelnemers tot het besef hoe ‘uniek’ het Nederlandse verenigingsleven is: ‘Je betaalt contributie en rijdt je kinderen ook naar wedstrijden toe’. Hij gaf aan welke rol professionals volgens hem kunnen pakken in het betrekken van mensen met een andere culturele achtergrond: ‘Als iemand toen met mijn vader had gesproken en had uitgelegd dat sporten niet ten koste gaat van het onderwijs, dan zat ik bij de jeugdselectie’. Veel facetten van Özcan zijn verhaal kwamen gedurende de dag al aan de orde. Wat een zoektocht het is om ouders goed te betrekken, dat het werven van jeugd in lage inkomensbuurten soms echt gaat over andere normen en waarden. De we en ze begrijpen elkaar gewoon niet. En vooral ook dat alle kleine stapjes samen toch voor verandering kunnen zorgen. Petra Pluimers onze host van de locatie vatte het mooi samen in haar werkplaats sessie: #krachtenbundelen.   

Kenniscentrum Sport en ZonMw blikken terug op een succesvolle bijeenkomst. Op 10 december vindt de volgende ‘Geef een boost’-bijeenkomst plaats. Wil je deze niet missen? Reserveer 10 december in je agenda en houd de website van Kenniscentrum Sport in de gaten.
 

Bron: Kenniscentrum Sport