Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed van start

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, hebben vijf kennisorganisaties uit verschillende sectoren aangekondigd hun krachten te bundelen met als doel in 2030 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.

De organisaties richten zich op vastgoed in onderwijs, sport, zorg, monumenten en musea. Onder de naam Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed gaan we concreet aan de slag om instellingen en organisaties te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Wij gaan kennis uitwisselen en innovaties bevorderen om zo bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren te ondersteunen.

Kenniscentrum Sport is één van de kennisorganisaties. Wij gaan in directe afstemming met VSG, NOC*NSF, NL Actief, RVO en het Ministerie van VWS aan de slag. Doel is om met alle betrokken stakeholders uit de sportsector toe te werken naar een integrale aanpak die moet gaan leiden tot toekomstbestendige (CO2-arme) sportaccommodaties.

Daarvoor gaat Kenniscentrum Sport de stakeholders ondersteunen met kennis over verduurzamingsmaatregelen, onzekerheden wegnemen, kennisvragen centraal articuleren, bestaande kennis verzamelen, vastleggen & verspreiden en innovaties helpen te ontwikkelen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) / Kenniscentrum Sport | 10 oktober 2019