8
oktober

Geef een boost aan jouw Sportimpuls KSG of Jilib project of interventie

Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Geef dinsdag 8 oktober een boost aan jouw project of interventie uit de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en/ of Jeugd in lage inkomensbuurten. Op deze dag kun je als projectleider, projectlid en als interventie-eigenaar je eigen programma samenstellen.

Kies je er voor om:

  • nieuwe toepasbare kennis op te doen? Wil je meer weten over de financiële borging, het binden en behouden van jongeren, sport en bewegen voor jeugd met autisme en/ of over taalgebruik bij laaggeletterdheid?
  • met elkaar instrumenten te ontwikkelen die maken dat je nog succesvoller kunt zijn in de praktijk? Kies dan één of twee van de thema’s: een digitale app om beter te monitoren en te evalueren en een gezamenlijk product om ouders beter te betrekken.
  • samen kijken hoe je knelpunten in samenwerking met projectpartners kunt aanpakken? Welke kansen zijn er om deze aan te pakken?
  • ervaring uit de praktijk op te doen door een bezoek te brengen aan PM Dance in Utrecht, één van de lopende projecten. Kom meer te weten over hoe zij aan de slag zijn met werving en behoud van deelnemers en financiële borging!

Wees er snel bij

Speciaal voor interventie- eigenaren bestaat bovendien de mogelijkheid om een workshop over het vermarkten van de eigen interventie te volgen.

Let op: er zijn 15 plekken voor deze workshop. Wil je deze volgen: meld je dan snel aan. VOL = VOL.

Waar kies jij voor?

Stel je eigen programma samen en wees er snel bij! Kies per ronde een interessante workshop. Op de programmapagina lees je meer over de inhoud van de workshops.

Vanwege jouw betrokkenheid bij de Sportimpuls KGS en/of Jilib krijg je de kans je in te schrijven vanaf 20 augustus. Na twee weken wordt de bijeenkomst breder opengesteld. 

Sprekers

Ben Moonen
Tessa Blom
Iris Aarts
Mady de Groot
Minke van der Kooi
Petra Pluimers
Lida Wolters
Marlen Arkesteijn
Maak een keuze uit één van de vier onderdelen. Meer informatie over de verschillende keuzes vind je in de overzichten bovenaan de pagina. Let op: de sessie 'vermarkten van je interventie' is bedoeld voor interventie-eigenaren. Als je hier in de eerste ronde voor kiest, kies je daar ook in de tweede ronde voor (dat is het vervolg).
Maak een keuze uit één van de vier onderdelen. Let op: als je als interventie- eigenaar in ronde 1 voor de sessie ‘vermarkten van je interventie’- kiest, dan kies je daar hier ook voor. Deze ronde is een vervolg op ronde 1.
We zorgen voor een uitgebreide lunch. Daarbij zal er genoeg aanbod zijn voor vegetariërs en wordt er rekening gehouden met lactose intolerantie en gluten- en notenallergie. Heb je een speciaal dieet, geef dit dan aan bij je aanmelding.  Let op: bezoek je in ronde 3 de dansschool? Zorg dat je op tijd vertrekt zodat je daar om 13.15 uur bent.
Overal in Europa zien we dat jongeren tussen de 12 en 19 jaar vaak stoppen met sporten. Dit doen ze om verschillende redenen, deze zijn zowel persoonlijk, als sociaal, als gekoppeld aan de omgeving. Het internationale projectteam ‘Keep Youngsters Involved’ zocht naar oorzaken en oplossingen om uitval van jongeren, met name jongeren met een lage sociaal economische status, te voorkomen. Deze workshop gaat in op 14 factoren om uitval van jongeren te voorkomen. Dit doen we aan de hand van de toolkit, bestaande uit kaartspellen en aanvullende informatie.
Samenwerking met voor de doelgroep relevante lokale partijen is een belangrijk onderdeel van de Sportimpuls. Samenwerken is echter niet eenvoudig en levert ook lang niet altijd het gewenste resultaat op. Herken je dit en wil je samen met collega projecten onderzoeken wat de oorzaken hiervan zijn en welke kansen er liggen om dit aan te pakken? In deze werkplaats gaan we aan de slag met een collectieve systeemanalyse. Dit is een instrument dat inzicht geeft in welke actoren en factoren een project remmen of juist stimuleren. Door het project als systeem te benaderen, kan via een logische denkwijze informatie worden geduid. Aan de hand daarvan kan verandering plaatsvinden door kansen en barrières actief in te zetten of juist te omzeilen. Let op: in de werkplaats gaan we echt aan de slag. De informatie over de collectieve systeemanalyse wordt vooraf met je gedeeld ter voorbereiding.
Welk instrument heb jij nodig om (nog) succesvoller te zijn bij het betrekken van ouders in jouw aanpak of om meer effect van je aanpak te hebben in de thuissituatie? Waar zou jij mee geholpen zijn? In deze sessie zetten we samen de eerste stappen in het ontwikkelen van een concreet instrument dat je in de praktijk kunt toepassen! We gaan doelgericht met elkaar aan de slag zodat we aan het einde van de ontwikkelsessie een plan van aanpak tot concrete instrumentontwikkeling hebben.
Onder leiding van strategisch marketingadviesbureau Branddoctors gaan we aan de slag met het vermarkten van je interventie. Je maakt kennis met het business model canvas en leert deze toe te passen op jouw interventie. Hoe kun je jouw interventie goed implementeren en verspreiden? Hoe zorg je voor bekendheid bij je potentiële afnemers? Creëert jouw interventie waarde voor jouw klant en jezelf? Met deze vragen ga je aan de slag! Let op: deze workshop bestaat uit twee delen, waarvan het tweede gedeelte in ronde 2 plaatsvindt. Wanneer je je aanmeldt voor ronde 1, moet je je ook aanmelden voor de workshop in ronde 2.
De regeling Sportimpuls is afgerond. Projectleiders hebben tijdens de projectperiode van twee jaar de tijd om te onderzoeken hoe je een project financieel kunt borgen na de gefinancierde periode. Dat blijkt niet eenvoudig. Je kunt inspelen op gemeentelijke regelingen of op zoek gaan naar passende fondsen en subsidies. In deze workshop neemt de spreker je mee in de subsidiewereld. Hoe weet je welke opties er zijn? Welke regelingen kunnen voor jou van toepassing zijn? Hoe zet je een subsidieaanvraag op en wat is hierbij belangrijk?
Het inhoudelijke programma is veelbelovend en staat als een huis, de betrokken professionals zijn getraind en afspraken met samenwerkende partijen staan op papier. Kortom klaar voor de start. Maar dan…..waar blijven de deelnemers? Herken je dit en wil je samen met collega projecten onderzoeken wat de oorzaken hiervan zijn en welke kansen er liggen om dit aan te pakken? In deze werkplaats gaan we aan de slag met een collectieve systeemanalyse die jou helpt om deelnemers te werven. Dit is een instrument dat inzicht geeft in welke actoren en factoren een project remmen of juist stimuleren. Door het project als systeem te benaderen, kan via een logische denkwijze informatie worden geduid. Aan de hand daarvan kan verandering plaatsvinden door kansen en barrières actief in te zetten of juist te omzeilen.
Wil je meer weten en begrijpen van de autismespectrumstoornis (ASS)? Wat betekent dit eigenlijk en welke kenmerken worden vaak in verband gebracht met autisme? Waar hou je rekening mee als je sport en bewegen aanbiedt voor kinderen en jongeren met autisme? In deze sessie krijg je eerst een korte theoretische inleiding en daarna is er veel ruimte om te praten over consequenties voor de praktijk van je project of interventie.
Let op: dit is een verplicht vervolg op de workshop ‘Vermarkten van je interventie deel 1’ voor interventie eigenaren. Alleen wanneer je de voorgaande workshop in ronde 1 hebt gevolgd kun je deelnemen aan deel 2 van de workshop.
De regeling Sportimpuls is afgerond. Projectleiders hebben tijdens de projectperiode van twee jaar de tijd om te onderzoeken hoe je een project financieel kunt borgen na de gefinancierde periode. Dat blijkt niet eenvoudig. Je kunt inspelen op gemeentelijke regelingen of op zoek gaan naar passende fondsen en subsidies. In deze workshop neemt de spreker je mee in de subsidiewereld. Hoe weet je welke opties er zijn? Welke regelingen kunnen voor jou van toepassing zijn? Hoe zet je een subsidieaanvraag op en wat is hierbij belangrijk?
Tijdens deze werkplaats brengen we een bezoek aan PMdance. Een succesvol lokaal project vanuit de Sportimpuls regeling. Hoe pakken zij de borging binnen de gemeente en de werving van deelnemers aan? Wat kunnen we leren van hun ervaringen? Projectleiders Petra Pluimers neemt ons mee naar haar danszaal, vertelt ons erover en laat het zien!
Bij veel projecten voor kinderen en jongeren betrek je ook de ouders. Hoe informeer je hen? Schrijf je een brochure of flyer? Geef je een aanmeldingsformulier mee naar huis of verwijs je ze naar een handige site? In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. De kans is groot dat je bij jouw project of interventie mensen ontmoet die laaggeletterd zijn. In deze sessie krijg je informatie over laaggeletterdheid in z’n algemeen en praktische tips voor mondelinge en schriftelijke informatie bij je project of interventie.
Hoe kun je de kracht van je interventie, je lokale projectresultaten en de individuele ontwikkelingen van je deelnemers zichtbaar maken? Stichting Life Goals Nederland vindt het belangrijk de ontwikkeling van zowel de deelnemers aan lokale Life Goals Programma’s als de lokale programma’s zelf op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier te meten. Daarom werken zij met de Life Goals Monitor. Deze monitor werkt via een online webapplicatie en is op maat gemaakt voor de coaches die voor de groep staan. Zij kunnen nu op een eenvoudige manier deelnemers monitoren op aanwezigheid én op hun ontwikkeling. Na een presentatie van de app gaan we met elkaar aan de slag met de (door) ontwikkeling van een monitoring app die je bij verschillende projecten kunt gebruiken.
Ben Moonen

Ben Moonen van Sportsubsidie.nl is gespecialiseerd in subsidieaanvragen voor sportprojecten. Ben heeft zich de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op Europese subsidies. We zien dat er steeds meer Europese middelen beschikbaar komen voor de sport, terwijl Nederland daar maar in beperkte mate gebruik van maakt. Zijn ambitie is om het aantal Nederlandse subsidieaanvragen bij de EU te verhogen. Niet alleen omdat dit financiële kansen biedt, maar ook omdat Nederland veel expertise te bieden heeft waar ook andere landen hun voordeel mee kunnen doen.


Tessa Blom

Tessa Blom is kinder- en jeugd psycholoog en eigenaar van trainingsbureau Sports&Behaviour. Samen met andere ervaren, sportieve trainers geeft ze gedragstrainingen voor leerlingen op scholen. Op een praktische manier werken ze aan sociale vaardigheden, agressieregulatie en/of het verminderen van faalangst. Tessa werkt tevens als sportpsycholoog bij het cluster 4 onderwijs in Amsterdam.


Iris Aarts

Iris Aarts is healthcare strateeg bij Branddoctors, een bureau voor merk en innovatie.


Mady de Groot

Mady de Groot is strateeg bij Branddoctors, een bureau voor merk en innovatie.


Minke van der Kooi

Stichting Life Goals Nederland biedt lokale sportprogramma’s voor kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, statushouders en verslaafden. Stichting Life Goals gebruikt sport als middel op deelnemers weer het zelfvertrouwen te geven iets te maken van hun leven. Met hun programma’s stuurt Stichting Life Goals aan op persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Hierin werken ze samen met partijen zoals wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten. Jaarlijks krijgen ze zo duizenden mensen weer in beweging.


Petra Pluimers

Petra Pluimers is dansdocent bij PM-dance. Zij nodigde ons tijdens de vorige bijeenkomst uit om bij haar op de locatie langs te komen en in de praktijk meer te horen over hun succesvolle Sportimpuls project. De dansschool grenst direct aan de event locatie.

Lida Wolters

Lida Wolters verzorgd namens Stichting Lezen & Schrijven de workshop Taalgebruik bij laaggeletterdheid of lage SES. Naast de presentatie Herkennen en Doorverwijzen is zij ook oud docent op inhoud qua hoe spreek je een laaggeletterde aan, zij doet dit vanuit diverse invalshoeken.

Marlen Arkesteijn

Marlen Arkesteijn is eigenaar van Capturing Development, een buro dat non-profits en not-for-profits ondersteunt in hun zoektocht naar ‘welke programmas en interventies werken/niet werken, waardoor, waar, hoe en voor wie?’. Belangrijk onderdeel van deze vraag is het kijken naar de context en het systeem waarbinnen programmas en interventies worden uitgevoerd. Samen met Wageningen Research ontwikkelde zij daarvoor een methodologie ‘Reflexieve Monitoring in actie’.


ZonMw

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Geef een boost aan jouw Sportimpuls KSG of Jilib project of interventie

Datum: dinsdag 8 oktober
Tijd: 09:30 - 15:00 uur
Locatie: Krachtstation - Utrecht

Gratis

Inclusief lunch

Deel dit evenement

Locatie

Krachtstation

Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht

Plan uw route