28
november

Inspiratiebijeenkomst Europa en Sport – Erasmus+

Laden Evenementen

Welke mogelijkheden biedt het EU Erasmus+ programma voor de sport in 2020? Na een succesvolle editie in 2018 organiseren wij opnieuw een inspiratiebijeenkomst rond de opening van de nieuwe ‘call’. De directie Sport van het minister van VWS, Kenniscentrum Sport, VSG, NOC*NSF en Sportsubsidie.nl ontvangen je graag op donderdag 28 november 2019.

Nederlandse organisaties maken nog weinig gebruik van de subsidiemogelijkheden die het Europese Erasmus+ programma biedt. Voor 2020 is 57,6 miljoen euro beschikbaar; de deadline voor aanvragen is 2 april 2020.

Deze subsidiecall richt zich op:

  • grote partnerships voor projecten (maximaal subsidiebedrag € 400.000, projectduur 12-36 maanden);
  • kleine partnerships voor projecten (maximaal subsidiebedrag € 60.000, projectduur 12-24 maanden);
  • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk (maximaal subsidiebedrag € 500.000, projectduur 1 jaar, 2018).

Tijdens deze middag vertellen experts en ervaren aanvragers over Europese mogelijkheden voor subsidie. Hoe werkt het aanvragen van subsidie, en waar kun je subsidie aanvragen binnen Erasmus+ / Sport. Ook gaan we in op de achtergronden, de prioriteiten en thema’s die Europa belangrijk vindt.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden; er is wel een maximum aan het aantal deelnemers. Dit maximum is inmiddels bereikt.

Alle informatie over de inspiratiebijeenkomst is te vinden op deze site.

 

 

Sprekers

Peter Barendse
Bart Ooijen
Ben Moonen
Inge Jansen
Kees Sijbesma
Wessel Schaling
Tim van Dooren

Inschrijven is niet meer mogelijk. Maximum aantal deelnemers is bereikt.

Inloop met koffie/thee
Peter Barendse en Jacqueline Kronenburg van Kenniscentrum Sport introduceren deze 2e inspiratiebijeenkomst 'Europa en Sport'.
Presentatie door Inge Jansen, beleidsmedewerker internationaal en communicatie van de directie Sport van VWS.
Bart Ooijen is van de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de EU in Brussel en de expert bij uitstek op dit terrein.
Drie praktijkcases om van te leren, met na afloop kort tijd voor vragen vanuit de zaal.
  1. Wessel Schaling van Stichting Life Goals over gehonoreerde aanvraag Life Goals Games
  2. Tim van Dooren, directeur More2Win, over niet gehonoreerde aanvraag Sport and Refugees
  3. Kees Sijbesma, adviseur van NOC*NSF, over gehonoreerde aanvraag World2Win (Beach)Volleybal
  1. Praktische adviezen vanuit NOC*NSF, met name gericht op sportbonden (Kees Sijbesma)
  2. Tips & Tricks vanuit Sportsubsidie.nl (Ben Moonen)
  1. 'Vraag maar raak'-sessie met Bart Ooijen (PV) en Peter Barendse (Kenniscentrum Sport)
  2. Tips & Tricks vanuit Sportsubsidie.nl (Ben Moonen)
Jacqueline Kronenburg inventariseert de conclusies en vragen.
Met een drankje en hapje waardevolle netwerkcontacten leggen of verstevigen.
Peter Barendse

Peter Barendse is adviseur van Kenniscentrum Sport , vice-president van TAFISA (The Association For International Sport for All) en voorzitter van TAFISA Europe. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn jeugd en onderwijs, nationaal en internationaal (o.a. Erasmus+ Sport). Ook ontwikkelingen rondom inrichting en ruimte, gaming, nieuwe vormen van sport en nieuwe vormen van organisatie van sport volgt hij met belangstelling.


Bart Ooijen

Attaché Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jeugd en Sport
Onderzoek en innovatie op VWS terreinen


Ben Moonen

Ben Moonen van Sportsubsidie.nl is gespecialiseerd in subsidieaanvragen voor sportprojecten. Ben heeft zich de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op Europese subsidies. We zien dat er steeds meer Europese middelen beschikbaar komen voor de sport, terwijl Nederland daar maar in beperkte mate gebruik van maakt. Zijn ambitie is om het aantal Nederlandse subsidieaanvragen bij de EU te verhogen. Niet alleen omdat dit financiële kansen biedt, maar ook omdat Nederland veel expertise te bieden heeft waar ook andere landen hun voordeel mee kunnen doen.


Inge Jansen

Policy Advisor, directie Sport van het ministerie van VWS


Kees Sijbesma

Kees Sijbesma is adviseur sportpromotie bij NOC*NSF, nauw betrokken bij de Europese Week van de Sport, en als programmamanager verantwoordelijk voor de 1e European Sports for All Games (ESFAG) in Friesland, 2018.


Wessel Schaling

Wessel Schaling is Landelijk Coördinator bij Stichting Life Goals Nederland. Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Onze sport- en beweegprogramma’s zorgen ervoor dat kwetsbare mensen in hun eigen omgeving kunnen sporten. Niet één keer, maar structureel. Met onze aanpak kunnen gemeenten en sportservicebureaus concrete invulling geven aan de opgave sport in het sociale domein te realiseren.

“Mijn drijfveer is niet het helpen van mensen maar de overtuiging dat mensen in staat zijn voor zichzelf op te komen mits de juiste omstandigheden worden gecreëerd. Door middel van sport hoop ik daar een klein beetje aan bij te dragen.”


Tim van Dooren

Tim van Dooren is directeur van More2Win, een sociale onderneming die zich richt op meer winnaars bij sportevenementen. Met één van hun projecten, RefugeeTeam, zetten zij vluchtelingen in als vrijwilliger bij sportevenementen in de stad, om ze vandaar te begeleiden naar een betaalde baan. Refugee Team heeft een aanvraag ingediend bij het Erasmus+ programma om deze werkwijze ook toe te gaan passen bij sportverenigingen in Nederland.

Inspiratiebijeenkomst Europa en Sport – Erasmus+

Datum: donderdag 28 november
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Locatie: van der Valk Hotel Veenendaal - Veenendaal

Gratis

Inschrijven is niet meer mogelijk. Maximum aantal deelnemers is bereikt.

Deel dit evenement

Locatie

van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Plan uw route